100%-os per nyertesség a besorolási perekben

A VPDSZ több megyei bíróságon is jogerősen pert nyert a 2012. évi besorolásokkal kapcsolatban.

Tisztelt Tisztségviselők! Kedves tagjaink !

Korábban már említettük azt az áldozatos harcot, amelyet a szakszervezet vívott, az álláspontunk szerint alkotmányossági aggályokat is felvető új bérezési rendszer ellen.

Ennek érdekében számtalan egyeztetési folyamaton vettünk részt, és számtalan bírósági pert indítottunk annak érdekében, hogy jogesetekkel is alá tudjuk támasztani jogi harcunk igazát.

Ha emlékeztek, korábbi leveleinkben segítséget kértünk tagságunktól annak érdekében, hogy a besorolásokkal kapcsolatban minél több bíróságon kiharcolhassuk igazunkat. Ezúton is megköszönöm azon kollégáknak a bátorságát, akik ezekben a próbaperekben vállalták, hogy igazuknak jogi úton szerezzünk igényt.

A mostani jogászok által írt összefoglaló azokat érinti, akiknek ütemezetten kerül az illetménye megállapításra. A részükre készült a jogászok által megírt, alábbi összefoglaló:

Illetménygarancia – a bíróságok szerint…

Köztudomású, hogy a 2012. január 01-jei ismételt besorolásokkal és illetmény megállapításokkal összefüggésben több megyében is munkaügyi pert indítottunk. Örömmel közölhetem, hogy ezeket kivétel nélkül megnyertük, s így az érintett tagjaink vonatkozásában az eljáró bíróságok kimondták, hogy a 2012. január 01. napjától garantált illetményen nem az ütemezés szerinti ténylegesen folyósított illetményt, hanem a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint megállapított illetményt kell érteni. Ez felperesenként több százezer forintos illetménykülönbözet megfizetését eredményezi a 2012. évre.

A NAV ezen parancsai jogorvoslati kioktatásokat nem tartalmaztak, így hiába is próbálták jogalkotással az igényérvényesítés lehetőségét a NAV tv. 2013. január 01-jétől hatályos 16/F.§ (5) bekezdésében foglaltakkal 6 hónapban korlátozni, ennek visszamenőleges alkalmazására a bíróságok által is megállapítottan nincsen törvényes lehetőség.

Tekintettel mindezekre a 2012. évi illetmény-megállapításokat az általános elévülési időn belül lehet közvetlenül bírósági úton támadni. Ez azonban cselekvésre is kell hogy késztessen mindenkit!

A Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság, a Zalaegerszegi Törvényszék, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Miskolci Törvényszék mind nem tévedhet!

Javaslom Tagjainknak és azoknak, akik tagjaink kívánnak lenni, hogy keressék szakszervezetünk jogászait a bírósági igényérvényesítéshez. Ehhez szükség lesz egy a honlapunkról letölthető meghatalmazásra, illetve a 2011. és 2012. évi parancsokra.

Dr. T.G.