2015 januárjától ismét változott a szabadságra való jogosultság

Munka törvénykönyve

Idén már olvashatták bejegyzésünket a táppénzszabályok változásáról, de fontos megjegyeznünk egy olyan munkaügyi változást, ami bár nem a táppénz megállapításhoz kapcsolódik, de a munkavállalók táppénzes időszakával szorosan összefügg – írja a blog.rsmdtm.hu.
 
  A 2014. évben sok munkavállalónak kellett szembesülnie azzal, hogy amennyiben hosszabb ideig volt keresőképtelen állományban – legalább harminc napot meghaladóan –, akkor az éves szabadság napjainak száma csökkent. (Erről korábbi blogbejegyzésünkben is olvashattak.)
 
   Tavaly a keresőképtelenség időtartamából kizárólag az első 30 nap jogosított szabadságra. A korábbi megszorító intézkedéshez képest ez most ismét változott a munkavállalók javára és 2015. január 1-től nem csökkenti a szabadságra való jogosultságot a keresőképtelenség.
 
   A Munka törvénykönyve a szabadsághoz való jogot a munkában töltött idő alapján határozza meg. A 2015. január 1-től hatályos rendelkezés szerint munkában töltött időnek minősül:
a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
a szabadság,
a szülési szabadság,
a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának ideje,
a keresőképtelenség,
a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó tartama,
a munkavégzés alóli mentesülésnek esetén meghatározott időtartam.
 
   A kedvező változások miatt a tavalyi évben a 30 napot meghaladó keresőképtelenség még nem minősült munkában töltött időnek, de idén már a keresőképtelenség teljes tartama alatt jogosult a munkavállaló az alap- és pótszabadságra.

Forrás: blog.rsmdtm.hu