A Munkaadói Oldal és a Munkavállalói Oldal közös levélben fordult a Munkaügyi Hivatalok érdekében a Nemzetgazdasági Miniszter úrhoz

Munkavédelmi Bizottság

Munkaadói Oldal; Munkavállalói Oldal

1106 Budapest. Fehér út 10. email: mvbizottsag@lab.hu 

 


 

Varga Mihály

Nemzetgazdasági Miniszter

1051 Budapest

József Nádor tér 2-4

 

 

Állásfoglalás

 

Tárgy: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság jövője

 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Munkavédelmi Bizottság (amely a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 78. § rendelkezése alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos országos érdekegyeztetés legmagasabb fóruma) 2014. június 26-ai plenáris ülésén a Munkaadói Oldal és a Munkavállalói Oldal úgy döntött – annak okán, hogy a 2014. június 6-án megjelent „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről” szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem szerepel a Nemzeti Munkaügyi Hivatal –, hogy közös állásfoglalásban tárja Miniszter Úr elé a témakörrel kapcsolatos véleményét.

Az állami munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikát felügyelő miniszter irányítása alatt működő önálló központi hivatal volt 2012. január 1-jéig, amikor létrejött a Nemzeti Munkaügyi Hivatal.

A munkavédelem jelentőségét mutatja, hogy Magyarország Alaptörvénye is foglalkozik vele, mint alapjoggal.

Álláspontunk szerint a munkavédelmi szakma és túlzás nélkül az ország alapvető érdeke, hogy a szervezeti átalakítások lezáruljanak, és hosszútávú, kiegyensúlyozott szakmai munkavégzésre legyen mód a munkavédelmi hatóságnál.

Szilárd meggyőződésünk az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy az állami munkavédelmi (és munkaügyi) hatósági feladatok központi irányítására – visszatérve a 2012 előtti feladat-ellátási formához– egy a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt működő önálló központi hivatal létrehozása szükséges. Az önálló központi hivatal a jelenleginél gyorsabb reagálású, átláthatóbb, kevésbé bürokratikus, tisztább rendszerű feladatellátást biztosítana.

A változtatás indokai: A munkavédelem állami irányító feladatának fő célja a munkavállalók Alaptörvényben biztosított jogainakérvényesítése és a munkakörülmények fejlesztése révén a versenyképesség javítása. Sajnos az évek óta csökkenő munkabaleseti, sőt a halálos munkabaleseti tendencia megfordult 2013-ban. A munkáltatói hozzáállásra jellemző a munkakörülményekre fordított kiadások csökkentése, a munkavédelmi szabályok megkerülésével nyereség szerzése. Az évente bekövetkező több tízezer munkabaleset és foglalkozási megbetegedés kárai rendkívüli terhelést jelentenek az állami költségvetésnek is. A bekövetkezett halálos munkabalesetek következményei családok százainak okoz tragédiát, vállalkozások százainak működése rendül meg az erkölcsi és anyagi veszteségek miatt. Az egyre több munkahely és az atipikus foglalkoztatási formák megjelenése az eddiginél is nagyobb feladatokat rónak a munkavédelmi hatóságra. Az ellenőrzéseket is több munkahelyen kellene lefolytatni, valamint a munka világába visszatérő munkavállalók, illetve vállalkozást kezdők tevékenysége nagyobb kockázatot jelent a jogszabályismeretek, valamint munkatapasztalat hiánya miatt. A szolgáltató állam munkavédelmi feladatai közé tartozik a prevenciót szolgáló tanácsadási, tájékoztatási tevékenység, melyre egyre növekvő az igény (munka világába visszatérők, új vállalkozások megjelenése, közmunka programok, atipikus foglalkoztatási formák). A munkavédelmi bírságokból befolyt központi költségvetési bevételből a 2012-ben megszüntetett munkavédelmi bírságpályázatok intézményét vissza kellene állítani.

 

Összességében, megítélésünk szerint jelenleg nem is becsülhető mértékű negatív visszhangja lesz hazai és nemzetközi szakmai körökben, ha a munkavédelmi állami feladatok irányítása – mely feladatok ellátására Magyarországot hatályos jogszabályok, nemzetközi egyezmények (ILO, EU) kötelezik – nem kap kellő súlyt és formát a jövőben. (Ismereteink szerint az EU tagállamaiban mindenhol egy kijelölt központi hivatal látja el a munkavédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos állami feladatok központi irányítását.) A várható média visszhangról nem is beszélve.

A munkavédelmi hatóság feladatai sok helyen érintik és befolyásolják a munka világát, mely a gazdasági fejlődésünk alapvető kulcsa. A foglalkoztatás minősége és a foglalkoztatottság aránya alapvetően befolyásolja a gazdaság fejlődését, ugyanis versenyképes terméket, szolgáltatást csak korszerű munkakörülmények közt lehet előállítani. Magyarország versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen a pontos, biztonságos munkavégzés és jogszerű foglalkoztatás. Ennek a védelmét, indokolt esetben a kikényszerítését hatósági eszközökkel egy önálló központi hivatal státusszal rendelkező munkavédelmi hatóság tudja elérni. A munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikai ágazat eredményessége egyik zálogának számít. A Kormányzat által meghirdetett országvédelmi terv megvalósításában, a feketefoglalkoztatás visszaszorításában, a szabályos foglalkoztatás kikényszerítésében, a teljes foglalkoztatottság elérésében, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek ellenőrzésében, központi szerepet tud játszani.

 

Tisztelt Miniszter Úr, fenti érveink alapján tisztelettel kérjük támogatását, szíves közbenjárását és válaszát a kérdéskör rendezésében.

 

Budapest, 2014. június 27.

 

Tisztelettel:

Borhidi Gábor                                                                                  Mandrik István

ügyvivő                                                                                              ügyvivő

Munkavállalói oldal                                                                        Munkaadói oldal