A Signál biztosító is védelmet nyújt a szakszervezeti tagok számára!!! Két biztosítás az aktív szakszervezeti tagjaink érdekében, a tájékoztatót és a bejelentőt csatoltan olvashatjátok, fontos a bejelentési határidő betartása, és a tagság igazolása!

VPDSZ – SIGNAL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉLET,- BALESET-ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ 2017. JÚLIUS 01-TŐL

 

Kárrendezési tájékoztató a Szakszervezeti Speciális Csoportos Baleset-, Élet- és Egészségbiztosítás Általános és Kiegészítő feltételeihez.

A kár bejelentésekor figyelembe kell venni:

A biztosítási esemény kizárólag a kockázatviselés időtartama alatt, a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül bekövetkezett, váratlan betegség vagy baleset, illetve ezek következménye. A szerződés megkötése előtt már fennálló betegségek, illetve a szerződés megkötésének időpontjában bármely okból már károsodott, korábbi baleset vagy betegség miatt sérült vagy csonka, funkciójában korlátozott (nem ép) testrészek és szervek a biztosításból ki vannak zárva.

65 év feletti biztosított esetén a biztosítási szolgáltatás 50 %-át téríti a Biztosító.

 

A kárbejelentést minden esetben írásban kell megtenni:

 1. Ki kell tölteni a Személybiztosítási szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt.
 2. A Személybiztosítási szolgáltatási igénybejelentőn fel kell tüntetni a szerződés kötvény számát és a szakszervezet igazolását a tagságról (szakszervezeti bélyegző).
 3. Fénymásolatban csatolni szükséges az orvosi dokumentumokat.

Kérjük, hogy lehetőség szerint a kárbejelentéskor adják meg azt a bankszámlaszámot, amelyre a biztosítási szolgáltatást utalja a biztosító.

 

A kárbejelentőt a Szakszervezet központjába vagy a SIGNAL Biztosító Vezérigazgatóság Személybiztosítási Kárrendezési Csoportjához (1123 Budapest, Alkotás u. 50) kell eljuttatni.

 

Az egyes biztosítási események bejelentéséhez a következő iratok fénymásolatait szükséges mellékelni.

Baleseti halál

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • a baleseti halál bekövetkezését követően készült valamennyi orvosi és hatósági irat, mely tartalmazza a biztosított véralkohol szintjének eredményét is

 

Baleseti rokkantság (20 %-ot meghaladó rokkantság esetén)

 • a balesettel kapcsolatos összes orvosi dokumentum
 • a balesetet követő egy év után a szakorvos által készített, a sérült testrészre vonatkozó, minden részletre kiterjedő státuszleírás

 

Baleseti kórházi napidíj (legalább 5 nap kórházi tartózkodás esetén, évente maximum 30 nap)

 • a kórházi zárójelentés

 

Baleseti műtéti térítés

 • kórházi zárójelentés, mely tartalmazza a műtéti kódot

 

Csonttörés, csontrepedés (évente maximum 2 alkalom)

 • orvosi dokumentáció (ambuláns lap, zárójelentés, röntgen lelet), mely egyértelműen leírja a csonttörés tényét

 

Égési sérülés

 • a baleset után készült valamennyi orvosi dokumentum

Kockázati életbiztosítási fedezet

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • az elhalálozás időpontját megelőző 3 évre vonatkozó orvosi igazolások, zárójelentések

 

Bármely okú táppénz (betegségből vagy balesetből) egyszeri térítés (15 naptári napot meghaladó kereső képtelenség esetén, évente maximum 2 alkalom)

 • orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről/Táppénzes szelvények
 • a háziorvos hivatalos igazolása, melyen szerepelnek a biztosított adatai (név, születési időpont, lakcím, anyja neve, TAJ szám) és

– a „Keresőképtelenséget jelölő kód”, vagy

– a betegséget jelölő BNO kód (betegségek nemzetközi osztályozása) kórházi tartózkodás idejére

– „Igazolás kórházi (klinikai) fekvőbeteg gyógyintézetben a betegség megállapítására, vagy gyógykezelésre, illetőleg szülés céljából történő ellátásról” nyomtatvány a kórház pecsétjével ellátva.

 

Biztosítási feltételek

65 év feletti biztosított esetén a biztosítási szolgáltatás 50 %-át téríti a Biztosító.

A fenti leírás tájékoztató jellegű, a szerződésre a Szakszervezeti Speciális Csoportos Baleset-, Élet- és Egészségbiztosítás Általános és Kiegészítő feltételei vonatkoznak.

A kárrendezéssel kapcsolatos tájékoztatatást írásban a szemelykarrendezes@signal.hu vagy az info@signal.hu email címen tudunk adni.

Contact Center: 06 40 405 405

 

Reményi Zsuzsánna

06 30 445 6171

remenyi.zsuzsanna@partner.signal.hu

Letöltés:

Személyi kárbejelentő