A szakszervezet tájékoztatása az egészségügyi alkalmatlanságok kapcsán!

Tisztelt Tisztségviselők, Kedves Tagjaink!

 

Többen jeleztétek számunkra, hogy a fizikai felmérésekkel kapcsolatban problémák jelentkeztek. Nevezetesen, a fizikai alkalmassági vizsgálat nem teljesítése, illetve a fizikai alkalmassági vizsgálat alól történt felmentés következményeként, többen egészségügyi alkalmatlanságot kaptak.

A szakszervezet ezzel kapcsolatban megkereséssel fordult a NAV Vezetése felé, és konzultációt is kezdeményezett. Ugyanakkor, az Érdekképviselet szükségesnek látja az alkalmasságot tartalmazó egészségügyi rendelet módosítását is.

A Szakszervezet el kívánja kerülni, és ezirányba próbál érvelni, hogy aki az eddig maradéktalanul betöltött munkakör és az abból fakadó feladatokat elvégző pénzügyőrök az utcára kerüljenek. Történhet ez azért, mert a végzettségük esetleg a civil munkakör felajánlása esetén nem megfelelő.

Elfogadhatatlannak tartja a Szakszervezet azt is, hogy a fizikai felmérésre az állomány csak egy része kötelezett, ez egyik rendvédelmi szervnél sem gyakorlat, ugyanis mindenkinek kötelező a hivatásos jogviszonyhoz kapcsolódó egészségügyi és fizikai alkalmassági feltételek teljesítése.

Ugyanakkor azon pénzügyőrök esetében, akik eddigi munkakörüknek megfelelően szolgálati feladataikat maradéktalanul teljesítették, és szolgálati feladatukat a munkáltató annak megfelelően határozta meg, hogy egészségi állapotuknak megfelelő legyen, és a fizikai felmentés alól is mentesülhessenek, azok esetében elfogadhatatlan az, hogy egészségügyi alkalmatlanság címén, leszerelésre kerüljenek. Különös tekintettel arra, hogy sem a sportolási célú munkaidő kedvezmény, sem a sportkeret, sem pedig a törvényi előírások nem garantálják a fizikai, pszichikai állapot rendszeres karbantartását.

Az egészségügyi alkalmatlanságot kapó kollégák részére a VPDSZ a fellebbezési mintát elkészítette, azon szakszervezeti tagjainak, akik érintettek. Ezen kollégák részére rendelkezésre bocsátjuk. Így a fellebbezés jogi és szakmai hátterét a VPDSZ biztosítja.

A rendelet módosítással kapcsolatos szakmai álláspontunkat a Munkáltatóval még a héten közöljük, és amennyiben a rendelet módosítás folyamatban van, úgy a véleményezés során, amennyiben nincs, úgy a rendelet módosítás kezdeményezését a Minisztérium felé a VPDSZ megküldi, egyben kezdeményezi majd ismételten, amit már megtett, az ezzel kapcsolatos egyeztetés lefolytatását.

Mindezt természetesen nem mentesíti az egyén felelősségét a fizikai és pszichikai állapotának karbantartásában, és ezzel kapcsolatban a VPDSZ is kész kidolgozni egy programot.

 

Tisztelettel,

Holecz Gábor elnök