Akiken nem segít az elszámolás

Egyre nő a devizahitelesek elkeseredése a banki elszámolásokkal szemben, a tüntetők tegnap már a budapesti Széchenyi téren is olyan táblákat emeltek magasba, hogy “Ne fizess!” A demonstrálók szerint a hitelek forintosítása után is sokan mehetnek csődbe és elveszíthetik a lakásukat. Eközben Lázár János kancelláriaminiszter azt állította, hogy a ban­ki el­szá­mo­lás után min­den de­vi­za­hi­te­les jobb hely­zet­be ke­rül, mint ko­ráb­ban volt.

 

Le­het­nek olyan ügy­fe­lek, akik csa­ló­dot­tak, mert az el­szá­mo­lás alap­ján úgy ér­zik, több járt vol­na ne­kik. Az ez­zel kap­cso­la­tos vi­ta le­foly­ta­tá­sá­ra a jog­sza­bály le­he­tő­sé­get biz­to­sít – mondta Lázár János a szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján. Azt állította, hogy a kor­mány min­dent meg­tett, amit eb­ben a hely­zet­ben meg­te­he­tett, a moz­gás­te­ret a Kúria je­löl­te ki.

Az ügyben megszólalt Windisch László, az MNB alelnöke is, aki a Heti Válasz tegnapi számában elismerte, hogy a nem fizető 190 ezer devizahiteles között van egy különösen nehéz helyzetben levő csoport. Náluk a késedelmi kamatot, illetve az elmaradt törlesztőrészleteket csökkentették először az elszámolás és a forintosítás után. ennek ellenére előfordulhat, hogy továbbra is fizetésképtelenek maradnak. Számukra több megoldáson gondolkodik a jegybank, illetve a kormány, de tisztán csak a forintosítás befejeződése után fognak látni.

A további részleteket a nepszava.hu oldalon olvashatják: tovább»