Alkotmánybírósági határozat: védettek a kismamák

Munka törvénykönyve

Az új Munka törvénykönyve a régivel megegyezően munkajogi védelemben részesítette a várandós, és reprodukciós eljárásban résztvevő munkavállalókat – olvasható a Világgazdaságban.

  A régi Mt. szövege nem tette egyértelművé, hogy a munkavállalóknak mikor kell a munkáltatót tájékoztatni állapotról, így olyan ítéletek is születtek, amelyek szerint, ha a munkavállaló terhes volt, de erről nem tájékoztatta a munkáltatót vagy a felmondás közlésekor nem tudott erről, akkor jogellenes a felmondása. Ez az objektív védelem. Egyes bíróságok szerint ezzel ellentétesen az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettség miatt a munkavállaló köteles a munkáltatót előzetesen értesíteni a várandóságról, tehát a fenti esetekben is jogszerű a felmondás. Az új Mt. azonban rögzítette, hogy a védelem csak akkor jár a munkavállalónak, ha a védelmet megalapozó körülményről előzetesen tájékoztatta a munkáltatót.
 
   Az Alkotmánybíróság azonban a 17/2014 (V.30.) határozatában kimondta, hogy az előzetes tájékoztatási kötelezettség sérti a munkavállaló magánszférába tartozó adatokra vonatkozó tájékoztatási jogát, szükségtelenül korlátozza a gyereket vállaló munkavállalók magánélethez és emberi méltósághoz való jogát, ezért megsemmisítette ezt a rendelkezést.
 
  Ez alapján a munkavállaló akkor is jogosult lesz védelemre, ha nem is tudott például a várandóságáról. Véleményem szerint az Alkotmánybíróság határozat újraéleszti a régi Mt. hatálya alatt fennálló bizonytalanságot, női munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésekor a munkáltató nem lehet biztos a felmondás jogszerűségében.
 
   A terhes nők és reprodukciós eljárásban részesülők ezen kívül nem kötelezhetőek más helységben végzendő munkára és speciális korlátok vonatkoznak a munkaidő-beosztásukra is. Az emberi reprodukciós eljárás alatt mentesülnek a munkavégzési kötelezettségük teljesítése alól. Ha a munkavállalók a mentességekkel élni kívánnak, kötelesek bejelenten a munkáltatónak a várandóságot, illetve a reprodukciós eljárásban való részvételt. Javaslom, hogy a munkáltató tájékoztassa a munkavállalókat az őket érintő védelemről és mentességekről, és jelezze, hogy ez utóbbira csak akkor jogosultak, ha állapotukról, vagy gyógykezelésükről tájékoztatják őt. Így csökkenthető a jogellenes felmondások kockázata, amit teljesen nem lehet kizárni akkor, ha a munkavállaló nem kíván élni a mentességekkel, vagy ténylegese nem is tud a várandóságáról.

Forrás: Világgazdaság