Az NGTT elfogadta az éves jelentés tervezetet. Az ülésen a MOSZ-t Holecz Gábor alelnök képviselte

Az elvégzett munkáról ide kattintva olvashattok, illetve olvashatjátok az ülés rövid feljegyzéses összefoglalóját is:

 

Feljegyzés

NGTT Plenáris üléséről

2015.03.26.

 

 

Mai napon sor került a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Plenáris ülésére, melyen jómagam képviseltem a Munkástanácsok Országos Szövetségét.

A munkavállalói oldal részéről dr. Kuti László professzor úr ismertette az NGTT működésére vonatkozó munkavállalói oldal javaslatait.

Az egyházi oldal a munkavállalói oldal javaslatait támogatta. Megjegyezte, hogy a külső – az NGTT működését kívülről befolyásoló – tényezőkkel is foglalkozni kellene, mint például a sajtókommunikáció, illetve a Kormánnyal való együttműködés.

A munkaadók egyetértettek szintén a javaslattal, és egyetértettek a helyettesítés tárgykörében tett javaslattal is. Támogatták a Szakértői Bizottságok létrehozását, és azt kérték, hogy a szakértői anyagokat időben megkaphassák.

Civil oldal álláspontja szerint egyetértettek a fentiekkel, bár megjegyzésük szerint 2012-ben már volt egy elfogadott anyag. Felvetették, hogy a helyettesítés témakörében, a hosszútávú helyettesítéssel kapcsolatban törvényi megfogalmazás szükséges, törvényben kell megnevezni a helyettesítést. Ebben tér el csak a civil oldal véleménye.

További javaslata volt, hogy a titkárságot meg kell erősíteni, és javaslatot tett, hogy az NGTT Titkársága készítsen az SZMSZ-re vonatkozóan módosítási javaslatot.

A tudomány képviseletében nyilatkozó egyetértett a helyettesítés tárgykörében a civil oldallal, kiemelte a munkatervezés fontosságát, és külön kiemelte, hogy jól előkészített anyagokat kell az NGTT részére benyújtani, továbbá támogatta a bizottságokra vonatkozó javaslatot is.

Javasolta továbbá a féléves váltást a soros elnökök tekintetében. A civil oldal álláspontja szerint az NGTT-nek a nemzetközi kapcsolattartásra is alkalmasnak kell lennie.

További javaslata volt, hogy a munkabizottság továbbra is maradjon fent, és az SZMSZ módosítását követően tegyenek javaslatot törvénymódosításra is.

Az NGTT Titkársága vállalta, hogy készít egy összegző anyagot az ismertetett írásbeli javaslattal, illetve az ülésen felvetett javaslatokkal kibővítve, és ezt a résztvevő felek részére megküldi.

Szinte minden oldal támogatta, hogy a Nemzeti Reformprogram alkalmatlan a tárgyalásra, egy egyoldalas anyag megküldése nem alkalmas arra, hogy ezzel kapcsolatban mélyebb elemzéseket lehessen elvégezni.

Az NGTT Plenáris ülése elfogadta a 2014. évre vonatkozó beszámolót, és elfogadta a 2015-re vonatkozó munkatervet, azzal a kiegészítéssel, hogy a bérminimum témakörét is tárgyalják az NGTT-ben. Továbbá döntött arról, hogy nemzetközi konferenciát szervez az NGTT keretein belül. Továbbá felveszi a kapcsolatot más hasonló partner szervezetekkel is.

Az NGTT Titkársága ismertette továbbá, hogy az NGTT működéséről van egy miniszteri jelentés, mely a Kormány felé kerül továbbításra, ebben a Miniszter beszámol az NGTT-ben történtekről, a tárgyalásokról, illetve az ott képviselt álláspontokról, az NGTT döntéseiről, és tartalmazza a Miniszteri jelentés azt is, hogy mi hogyan hasznosul a továbbiakban. Illetve az ott megtárgyalt kérdések hogyan szerepelnek tovább a Kormány döntéseiben. Ez a Miniszteri jelentés az NGTT munkájáról szóló beszámoloktól elkülönítetten készül (erről eddig az oldalaknak nem volt tudomása).