Biztosítottak a VPDSZ tagjai! Az Union biztosító Ügyféltájékoztatóját, illetve a igénybejelentő lapját csatoltan olvashatjátok, a káreseményt nyolc napon belül kell bejelenteni, a tagsági viszonyt igazoltatása pedig kötelező!

 

Vám- és Pénzügyi Dolgozók Ügyféltájékoztató

a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) Kompakt csoportosbiztosításáról

 

Ki nyújtja a szolgáltatást?

A biztosítási szolgáltatást a Takarékszövetkezet szerződéses partnere, az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 1.) nyújtja, amely 1992 óta van jelen a magyar biztosítási piacon, dinamikus növekedésének köszönhetően pedig az elmúlt években a 10 legnagyobb biztosítótársaság egyikévé vált. Az esetleges biztosítási esemény bekövetkezését követően a biztosítási szolgáltatás igénybevétele esetén Ön az UNION Biztosítóval lesz közvetlen kapcsolatban. A biztosítással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, esetleges problémáit az UNION Biztosító (36-1) 486- 4343-as ügyfélszolgálati számán tudja jelezni.

Ki a szerződő?

A biztosítás szerződője a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete, aki a biztosítás díját viseli.

Kinek nyújt fedezetet a biztosítás?

Biztosítottak a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ)által igazolt szakszervezeti tagsággal rendelkező személyek.

A biztosított belépési kora:  16-70 év között.

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegséggel, balesettel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről tudomással bír az ügyfél.

Biztosított nem lehet rokkantnyugdíjas, nem részesülhet rehabilitációs járadékban.

Milyen biztosítási események bekövetkeztekor térít a biztosító?

A biztosító a következő események bekövetkezésekor fizet szolgáltatást, attól függően, hogy a biztosított mely csomagot választotta:

 • Bármely okból bekövetkező halál 

 • Balesetből eredő halál
 • Közlekedési baleseti halál

 • Balesetből eredő, legalább 31%-os maradandó egészségkárosodás 

 • Baleseti műtét 

 • Baleseti kórházi ellátás 
(1-50 napig)
 • Baleseti eredetű csonttörés 


Kizárt kockázatok
:

 • a baleset előtt bármely okból már károsodott beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek, illetve ezen sérülések későbbi következményei; 

 • a napsugárzás által okozott égési sérülések; 

 • a fagyási sérülések; 

 • olyan balesetek, melyek következménye a fogak törése, bármilyen 
jellegűpótlása; 

 • az olyan balesetek következményei, melyek betegségi előzmények
ből erednek; 

 • a szokványos ízületi ficamok és alkati sajátosságból adódó ízületi 
szalaggyengeség következményei; 

 • a foglalkozási betegségi ártalom következményei; 

 • a megemelés következtében kialakuló anatómiai elváltozások; 

 • a biztosított öngyilkossága vagy annak kísérlete miatt kialakuló 
sérülés vagy halál még akkor is, ha azt a biztosított beszámítási 
képességének hiányában követte is el; 

 • a kórházi napi térítés és műtéti kockázatok nem terjednek ki azokra a kórházi beavatkozásokra, amelyek célja nem az adott sérülés gyógyítása (sérült biztosított állapotromlásának a megakadályozása), hanem esztétikai, kozmetikai kezelése; 

 • a testi sérüléssel nem járó lelki sérülések; 

 • a ficamok és rándulásos sérülések és azok későbbi következményei; 

 • a rovarcsípések; 

 • minden olyan, a szervezet támasztórendszerét érintő ártalom, melynek meglétére az adott baleseti esemény hívja fel a figyelmet (a degeneratív, ortopéd jellegű kórképek tartoznak ide); 

 • a csőtükrözéssel végzett, térdet érintő műtétek következményeiként kialakult maradandó egészségkárosodás; 

 • olyan balesetek, melyek a biztosított igazolt (versenyzői, sportolói licenceszel, engedéllyel) sportolóként végzett sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben. 

 • A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a biztosított tevékenységi körében, a tevékenysége gyakorlásával okozati összefüggésben bekövetkezett biztosítási eseményekre, amennyiben a biztosított tevékenysége:
  • artista,
 búvár, bányász,
 építőmunkás magas építményeken,
 kaszkadőr,
 légiutas-kísérő,
– pilóta (repülő, helikopter, vadászgép), pirotechnikus, pénzszállító autó sofőrje vagy annak kísérője, robbanóanyaggal dolgozó ipari munkás,
 tűzijáték- és csillagszórógyártó, vadász, veszélyes anyagot szállító tehergépkocsi sofőr.

Mely sporttevékenységekre nem vonatkozik a biztosító kockázatviselése?

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon esetekre, melyek a biztosított extrém sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben.

Extrém sport:

 • jet-ski, 

 • motorcsónak sport, 

 • vízisízés, 

 • vadvízi evezés (ideértve canyoning, hydrospeed), 

 • hegy- és sziklamászás az V. foktól, 

 • magashegyi expedíció, 

 • barlangászat, 

 • bázisugrás, 

 • mélybe ugrás (bungee jumping), 

 • falmászás, 

 • autó-motorsportok (pl. roncsautó (auto-crash) sport, rally, 
gokart, motorkerékpár-sportok, quad, ügyességi versenyek), 

 • félkezes és nyílttengeri vitorlázás, 

 • repülősportok (pl. sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyő- 
zés, műrepülés, siklórepülés, hőlégballonozás), 

 • mélytengeri búvárkodás (búvárkodás légzőkészülékkel 40 m alá) 


 

A biztosító kockázatviselésének kezdete, hatálya

 • a szerződés kezdete 2017.07.01.
 • 07.01-én érvényes VPDSZ szakszervezeti tagsággal rendelkező tagjai számára

      2017.01.01. 0 óra.

 • Új tagok számára a belépést követő nap 0 órája.
 • Kilépő tag esetén a biztosító kockázatviselése a kilépés napjának 24. órájával megszűnik.

 

A biztosítás területi korlátozás nélkül, a világ bármely országában bekövetkezett biztosítási eseményekre kiterjed a nap 24 órájában.

A biztosító kockázatviselésének megszűnése

A biztosító kockázatviselése megszűnik egy adott biztosított tekintetében:

 • a biztosított halálával, az elhalálozás szerződőhöz való bejelentésének napján 24 órakor, 

 • a 100 %-os baleseti maradandó egészségkárosodás kockázatának kifizetésével, 

 • a VPDSZ és a biztosított között fennálló tagsági viszony megszűnésének napjával, 

 • a VPDSZ és a biztosító között fennálló csoportos biztosítás megszűnése esetén a csoportos biztosítás megszűnésének napjával. 


A biztosító kockázatviselésének megszűnése nem érinti a megszűnés előtt bekövetkezett biztosítási eseményekkel kapcsolatos, folyamatban lévő vagy függő károk elbírálását.

 

A biztosító szolgáltatása

 

A haláleseti biztosítási összeg kedvezményezettje a biztosított örököse.

A biztosítottat még életében megillető szolgáltatások vonatkozásában a biztosító a választott biztosítási csomagban meghatározott biztosítási összeget fizeti ki a biztosítottnak.

Biztosítási fedezetek

Biztosítási összegek (Ft)

Haláleset baleseti vagy betegségi okból

1 000 000

Baleseti halál esetén további

1 500 000

Közlekedési baleseti halál esetén további

1 500 000

Baleseti rokkantáság 31-51% között a károsodás
mértékével arányos térítés

1 000 000

Baleseti rokkantság 51-100 % között
 a károsodás mértékével arányos térítés

3 000 000

 51 % felett átképzés költsége

200 000

 51 % felett segédeszköz költsége

200 000

Csonttörés, csontrepedés egyszeri egyösszeg

25 000

Baleseti kórházi ápolás 1-50 napig napi térítés

5 000

Intenzív osztályon történő kezelés esetén további kórházi napi térítés

5 000

Kóma esetén további kórházi napi térítés

5 000

Baleseti okú műtéti térítés

 

kis műtét

25 000

közepes műtét

50 000

nagy műtét

75 000

kiemelt műtét

100 000

 

Adózás

Jelen Ügyféltájékoztató kiadásakor érvényben lévő törvények szerint a biztosítás díját adófizetési kötelezettség nem terheli, a szolgáltatási összeg után nem kell személyi jövedelemadót fizetni.

Mit kell tennie, ha a baleset bekövetkezik?

A bekövetkezett halálesetet/balesetet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül, írásban be kell jelenteni a biztosító címére, az Életbiztosítási Igazgatóságra.

 A bejelentéshez szükséges nyomtatvány: Szolgáltatási igénylőlap életbiztosításhoz (betegségi okból bekövetkező halál bejelentése esetén) vagy Igénylőlap baleseti szolgáltatáshoz (kárbejelentő), melyek letölthetők az UNION Biztosító www.unionbiztosito.hu honlapjáról, vagy a VPDSZ honlapjáról, illetve kérésére az UNION Biztosító (36-1) 486-4343 számon elérhető Ügyfélszolgálata postán kiküldi Önnek.

Fontos, hogy a szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány beküldése előtt a szakszervezeti tagságát igazoltatnia kell a VPDSZ-el.

A bejelentéssel egyidejűleg az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • –  lakcímkártya és személyi igazolvány másolata, 

 • –  halál esetén: halotti anyakönyvi kivonat és a halottvizsgálati bizonyítvány másolata, 

 • –  a biztosító által meghatározott egyéb dokumentumok (első szakorvosi ellátásról szóló orvosi igazolás, kórházi zárójelentés, műtéti leírás, kórházi igazolás a bennfekvés időtartamáról, rendőrségi jegyzőkönyv, amennyiben történt rendőrségi intézkedés), amelyek a jogosultság, továbbá a biztosí- 
tási esemény és a szolgáltatás megállapításához szükségesek. Ha a biztosítási esemény külföldön történik, az idegen nyelven kiállított dokumentum(ok) hiteles magyar nyelvű fordítását. 


 

Mikor szolgáltat a biztosító? 


A biztosító a szolgáltatását valamennyi szükséges irat beérkezését követő 15 napon belül teljesíti. A szükséges dokumentumok beszerzésének és eljuttatásának költségei a biztosítottat terhelik. 


 • A szerződésből eredő biztosítási igények a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év után elévülnek. 


Mire nem terjed ki a biztosítás? 


 • A biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása által okozott balesetekre, ezt a feltételek tartalmazzák részletesen. 

 • A biztosított szerződéskötéskor már fennálló betegségeivel vagy egészségkárosodásával összefüggésbe hozható halálára, balesetekre. 

 • A biztosított olyan balesetére, amely pszichiátriai (elme-) betegségével okozati összefüggésben következett be. 

 • Azon balesetekre, melyek a biztosított alkoholos vagy más tudatmódosító szer általi befolyásoltságával hozhatók összefüggésbe. 

 • A biztosított azon balesetére, amely közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll harci eseményekkel vagy más háborús cselekményekkel, felkeléssel, lázadással, zavargással vagy terrorcselekménnyel, hadüzenettel vagy anélkül vívott harccal, határvillongással, felkeléssel, forradalommal, zendüléssel, a törvényes kormány elleni puccsal vagy puccskísérlettel, népi megmozdulással, nem engedélyezett tüntetéssel vagy be nem jelentett sztrájkkal, idegen ország korlátozott hadcselekményeivel, kommandó támadással, terrorcselekménnyel. 

  • Fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerv
  • A biztosító szolgáltatásával kapcsolatos esetleges panaszával Ön közvetlenül az UNION Biztosító életbiztosítási ügyvezető igazgatójához vagy a biztosítók felügyeleti szervéhez, a Magyar Nemzeti Bankhoz (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) fordulhat. Amennyiben Ön a biztosító válaszával nem ért egyet, vagy az Ön számára nem elfogadható, lehetősége van arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1525 Budapest, BKKP Pf. 172.) forduljon, vagy bírósági eljárást kezdeményezzen. A panaszügyintézés nem helyettesíti a peres eljárást. 

  • Adatkezelés, titoktartás 
A biztosító jogosult az ügyfelek adatait, ideértve a különleges adatokat is, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a 2014. évi LXXXVIII. törvényben (Bit.) foglaltakkal összhangban kezelni. Az adatok továbbítására a Bit. ren- delkezéseiben meghatározott módon, illetve az ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor. A biztosítót a birtokába jutott biztosítási titkok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A biztosító titoktartási kötelezettségére a 2014. évi LXXXVIII. törvény 135-143. §-ában foglalt szabályok az irányadóak. 

  • Az ügyfél-tájékoztató jogi természete 
Jelen Ügyféltájékoztató kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Önt tájékoztassa a biztosítási fedezet leglényegesebb jellemzőiről és a kárbejelentés rend- jéről, nem minősül azonban a biztosítóval kötött szerződésnek. Az Ön biztosítási jogviszonyára az ezen ismertető alapjául szolgáló szerződési feltételek az irányadók, amelyek megtekinthetők a Takarékszövetkezetekben, valamint az UNION Biztosító honlapján. 

                                                            UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

 

 

Letölthető dokumentumok:

Életbiztosítás igénybejelentő
Baleseti igénybejelentő