Családikedvezmény-nyilatkozat: érettségizők szüleinek módosítaniuk kell

 Itt a tanév vége

Módosítaniuk kell az érettségiző gyermekek szüleinek a családi adókedvezményről a munkáltatójuknak adott nyilatkozatukat. A tanév befejeztével ugyanis az érintett gyermekek után nem jár adókedvezmény. Újraéled a kedvezmény, ha szeptembertől OKJ-s képzésen tanulnak tovább, de júliusra és augusztusra akkor is csak visszamenőlegesen jár utánuk. Ha az érettségizők egyetemen folytatják a tanulmányaikat, akkor csak beleszámítanak a gyermekszámba (kivéve, ha önálló jövedelemmel rendelkeznek, mert akkor egyáltalán nem lehet őket figyelembe venni) – olvasható az adozona.hu szakértői cikkében.

A családi kedvezmény év közben is csökkenti az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmekből fizetendő adóelőleget, illetve – ha szükséges – a járulékokat a magánszemély kifizetőnek adott nyilatkozata alapján [szja-törvény 48. § (2) bekezdés]. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni [szja-törvény 48. § (1) bekezdés]. Ez különösen fontos azért, mert a jogalap nélkül érvényesített családi kedvezmény miatt a magánszemélynek utóbb az adóév végén adóbefizetési különbözete lesz, ráadásul még 12 százalékos különbözeti bírsággal is számolnia kell.   

A családi kedvezmény egy-egy gyermek után fő szabályként addig jár a szülőnek, ameddig a gyermek után családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra) jogosult [szja-törvény 29/A § (3) bekezdés]. A családok támogatásáról szóló törvény 8. paragrafusa szerint az iskoláztatási támogatás a tankötelezettség megszűnését követően addig jár, ameddig a gyermek közoktatási intézményben tanulmányokat folytat, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti.

Forrás: adozona.hu