Egyeztetések a Nemzetgazdasági minisztériumban, a NAV –ot érintő változásokkal kapcsolatban

E M L É K E Z T E T Ő

 

Készült 2015. augusztus 24-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

Jelen volt      -Pankucsi Zoltán adózásért felelős helyettes államtitkár

                    -Holecz Gábor a VPDSZ elnöke.

A megbeszélésen a VPDSZ elnöke tájékoztatást adott a személyi állomány jelenlegi helyzetéről. Közösen áttekintették a NAV-nál tapasztalható elvándorlási folyamatokat, valamint értékelték a jelenlegi helyzetet.

A VPDSZ elnöke felhívta a figyelmet, hogy a NAV várható átalakítása a strukturális, hatásköri, illetékességi változások mélységétől függően közvetlenül hatással van az ott dolgozók munkajogi helyzetére.

Nagy a bizonytalanság az állományban, és nemcsak a szakszervezet, hanem a dolgozók is tájékoztatást várnak a NAV-ban bekövetkezendő jövőben változásokkal kapcsolatban.

Az államtitkár úr részéről elhangzott, hogy a változáshoz kormányszintű döntés kell, ma is, és holnap is ülésezik a kormány, így rövid időn belül – várhatóan szeptember végéig – megszülethet a döntés a NAV átalakításával kapcsolatban.

Jelentős változások várhatók azonban az adózás területén is, hiszen új törvény születik az adózás rendjéről, és várhatóan a jövedéki törvény is gyökeresen megváltozik. Ez közvetlenül hozzájárul azokhoz a változásokhoz, amelyek a NAV strukturális átalakítását jelenthetik. Ezt követően kerülhet sor az életpályával kapcsolatos megbeszélésekre, ekkor tudjuk felépíteni az életpálya egyes elemeit.

A szakszervezet elnöke jelezte az államtitkár úr felé, hogy mind a kormánytisztviselői, mind a hivatásos állomány elkötelezett abban, hogy a munkáját továbbra is Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete, illetve irányítása alatt végezze. Ezt támasztja alá, hogy Magyarországon is hosszú történelmi hagyományai vannak. Az Európai Uniós országokban is a pénzügyi tárca, illetve a bevételekért felelős tárcák irányítják az adó- és vámhatóságokat.

 

A megbeszélés során megállapodtak abban, hogy amint megszületik a kormányzati döntés, úgy a Minisztérium azonnal tárgyalóasztalhoz ül a NAV reprezentatív szakszervezeteivel, valamint természetesen a NAV vezetésével is, illetve megállapodnak az átalakítással kapcsolatos főbb munkafolyamatokban. Ezt követően a szakszervezetek az egyeztetést már a NAV vezetésével folytatják, mindezt annak érdekében, hogy a megszületendő kormánydöntés illetőleg annak lebonyolítása a lehető legkevesebb érdeksérelemmel járjon a munkavállalók számára.

A helyettes államtitkár úr biztosította a szakszervezet vezetőjét arról, hogy a Minisztérium vezetése továbbra is számít az Adó- és Vámhatóság munkájára, és igyekszik az ezzel kapcsolatos megbecsülését a jövőben akár egy új életpálya megalkotásával is kifejezni.

Ezen kívül az államtitkár úr jelezte, hogy bármiben, amiben tudnak segítenek, ezzel kapcsolatban a VPDSZ elnöke kifejezetten kérte, hogy az érdekeltségi elismerések folyósítása a jövőben ne húzódjon el, ne kelljen emiatt is a szakszervezetnek fellépnie.

 

A felek megállapodtak abban, hogy a következő találkozó közvetlenül a NAV-ot érintő döntés után lesz.