Elfogadta a kormány a NAV. 2.0 Stratégiai Programot tájékoztatást kér a Szakszervezet!

Tisztelt Tisztségviselők Kedves Tagjaink!

 

Bizonyára értesültetek a Kormány 1306/2017.(VI.8) határozatárol, mely a NAV 2.0 Megújulásának Stratégiai Programjáról szól és meghatározza az ezzel kapcsolatos feladatokat, a végrehajtás felelőseit, illetve az egyes feladatok végrehajtásának időpontjait, továbbá és talán ez a legfontosabb meghatározza a cselekvési terv elkészítését.

A terv elkészítésének határideje 2017. június 15.

Sokan fordultak hozzánk ezzel kapcsolatban, így megkerestem az Államtitkár Urat a cselekvési terv tervezetének megküldése céljából, illetve kértem, hogy az érdekképviselet részére ismertesse a NAV 2.0 Startégiai Programot, különös tekintettel a szervezeti változásokra.

Nyilvánvalóan a program szorosan kapcsolódik a korábban meghatározott feladatokkal kapcsolatos fejlesztésekhez, és ennek érdekében az Unió által nyújtott pályázati lehetőségek kihasználása is folyamatos lesz a következő időszakban. Ilyen például a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztés Operatív Program ( KÖFOP ) a KEHOP a Környezeti és Energia hatékonysági Operatív Program, de ilyen a Vám és Fiscalis 2020 Program stb. de ide tartoznak a Bűnügyhöz kapcsolódó egyéb fejlesztési programok is.

Ezek nagy részét tekintve kapcsoldnak a már futó fejlesztésekhez is EKÁER, E számla, egyablakos ügyintézés, adattár stb, de a jövőben idítandó fejlesztésekhez is szervesen kötődnek, mint például az adózói életutat követő rendszer kialakítása, elektronikus fuvarokmányokat kezelő rendszer stb.

Ismeretes, és erről korábban szóltunk, hogy több olyan feladat is kerül a NAV- hoz, amely nagyobb változásokat jelent, mint például a bűnügy tekintetében az egységes bűnjelkezelési rendszer kialakítása. Meg kell hogy említsem ugyanakkor a 2016. évi CL törvényt, mely a Közigazgatási rendtartásról szól, és 2018.01.01 től, meghatározza, azt hogy a végrehajtásokkal kapcsolatos feladatokat ezt követően általános végrehajtó szervként a közigazgatás területén a NAV végezze. Ez vélhetően szervezeti változásokat is jelent majd a következő időszakban. Ugyanakkor folyik a kormányablakokban ellátandó feladatok átcsoportosítása is. Nyilvánvaló továbbra is nagyobb hangsúly helyeződik a kintlévőségekkel kapcsolatos feladatok ellátására is.

A költségvetésben, a tervezésben továbbra sem változott a meghatározott létszám, így a több mint 1000 nagyobb feladat vélhetően tovább bővül, ezért nem gondolom, hogy a NAV munkavállalói leterheltsége, illetve a létszáma csökkenhet.

Azt hiszem az új feladatok, elvárások tekintetében a volt VPOP-s kollégákkal már rengeteg változáson átmentünk így nem gondolom, hogy ezeknek az elvárásoknak nem tudnánk megfelelni, de természetesen figyelemmel kell lenni a jelenleg amúgy is leterhelt állomány részére a megfelelő díjazási rendszer továbbfejlesztésére.

 

Tisztelettel:

Holecz Gábor elnök