Étkezési jegy helyett pénzbeni természetbeni juttatás

Tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok

Lehet-e tanulószerződéssel foglalkoztatott diákoknak étkezési jegy helyett pénzbeni természetbeni juttatást adni kedvezményes adóterhek mellett – kérdezte az adozona.hu olvasója. Surányi Imréné szakértő válaszolt.

  „Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulóknak étkezési jegy helyett havi 5 000 forintot fizetünk, mint béren kívüli juttatás (természetbeni étkezés). Megfizetjük utána a 16 százalék szja-t, illetve a 14 százalék ehót. Ezen kívül van nekünk vagy a tanulóknak valamilyen kötelezettsége, illetve kell-e járulékot fizetni?” – kérdezte olvasónk.
 
  Az étkezési jegy helyett pénzben fizetett juttatás nem minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvény 71. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti béren kívüli juttatásnak – szögezte le válasza elején szakértőnk. A rendelkezés a következőképpen szól:
 
  Béren kívüli juttatásnak (amelynek 1,19-szerese után a juttatónak kell 16 százalék szja-t és 14 százalék ehót fizetnie) minősül
b) a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára választása szerint
ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható – a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott – utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy
bb) Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer forintot meg nem haladó rész.
 
  Ez azt jelenti, hogy az étkezési jegy helyett fizetett 5 000 forint juttatás után helytelenül fizetnek 16 százalék szja-t és 14 százalék ehót, mert az a tanulónak olyan jövedelme, amelynek adókötelezettségét – véleményem szerint – a következő előírások figyelembe vételével lehet megítélni.
 
   A szja-törvény 1. számú mellékletének 4.11. alpontja értelmében adómentes a szakképző iskolai tanulónak, illetve felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatónak tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés alapján, valamint szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás, valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás, továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj.
 
  A tanulószerződéses tanulónak fizetendő díjazás kötelező mértékét a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 63. §-a határozza meg a minimálbér arányában, valamint a 68. § (2) bekezdése értelmében a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye alapján jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális támogatásban részesítheti. Az előzőek szerint fizetett járandóságok tehát adómentesek.
 
  Egyebekben a szakképzésről szóló törvény 68. § (1) bekezdése szerint „a tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók.”
 
 Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet értelmében a tanuló étkezéséről természetben kell gondoskodni.
 
   Mindezek alapján – véleményem szerint – a havi 5000 forint, mint kiegészítő pénzbeli juttatás adómentes lehetne, ha abban a tanuló a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye alapján jutalomként, prémiumként, egyéb más juttatásként vagy szociális támogatásként részesülne. Egyéb esetben bérjövedelemként adóköteles. A tanulók étkezéséről pedig természetben étkezési utalvány (például Erzsébet-utalvány) formájában célszerű gondoskodni az szja-törvény 71. § (2) bekezdésének előzőekben idézett b) pontja szerint.
 
Forrás: adozona.hu