Forrong a szociális szakma

Sztrájkesély öt év után

Első fokon gyakorlatilag mindenben igazat adott a szociális ágazat szakszervezeteinek a sztrájk idején elégséges szolgáltatások körét meghatározó bíróság. Ha második körben is nyernek, nem lesz akadálya egy őszi munkabeszüntetés megszervezésének – írja a Népszava.

  A szociális ágazat szakszervezetei többnyire pontosan fogalmazták meg, mit kell elvégezni munkatársaiknak ahhoz, hogy sztrájk esetén egyetlen általuk ellátott személyt se veszélyeztessenek – mondta ki a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elsőfokú végzésében. Magyarán elfogadhatatlan a kormány – konkrétan, de nem nevesítve az Emberi Erőforrások Minisztériuma azon követelése, hogy a sztrájk csak egyes adminisztratív feladatok elmaradását jelenthesse.
 
  Az utóbbi hónapokban a hazai szakszervezeti szövetségek egyre hangosabban sérelmezték, hogy a 2010-es kormányváltást követően a sztrájktörvény vasutassztrájkok beszüntetését célzó módosításával valójában ellehetetlenült Magyarországon e jog gyakorlása. A lakosságot alapvetően érintő szolgáltatások területén a szakszervezeteknek minden esetben meg kell állapodniuk a munkáltatókkal az elégséges szolgáltatások köréről, munkabeszüntetés pedig csak a megállapodás után kezdhető. Az érdekvédelmi szervezeteknek ugyan joguk van bírósághoz fordulni a feladatlista rögzítéséhez, de most először fordult elő, hogy egy végzés kimondta: nem lehet a sztrájkot súlytalanná tenni.
 
  A bíróság egyetértett azzal, hogy a bölcsődei ellátás nem alapszolgáltatás, tehát sztrájk idején be lehet zárni a 3 éves kor alatti gyerekek nappali ellátó intézményeit, mint ahogy a hajléktalanok nappali melegedőit is. A szakszervezetek részletes feladatlistát adtak a gyermekjóléti szolgálatokban, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, szociális alapszolgáltatásban, a hajléktalanok nappali ellátásában és a bentlakásos intézményekben elvégzendő elégséges szolgáltatásokról. A felsorolás azt tartalmazza, hogy krízishelyzet elhárítása, a gondozottak alapvető szükségleteinek kielégítése, biztonságuk és az orvosi utasítások betartása egyetlen esetben sem szenvedhet csorbát. A bíróság értékelése szerint ez az ajánlat tartalmazza a szükséges minimumszolgáltatásokat, ugyanakkor a kiegészítő tevékenységek elhagyása alkalmas arra, hogy a sztrájkot hatásossá tegye.
 
  A hat tagszervezetet számláló Szociális Ágazati Sztrájkbizottság minden tagja, köztük a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetének (SZTDSZ) alelnöke is örül, hogy most először gyorsan megszületett az elsőfokú döntés a június elején beadott kérésükről, amely ráadásul nekik adott igazat. Migács Tibor ugyanakkor a Népszavának azt is hangsúlyozta, ha másodfokon is nyernek, az nem jelenti azonnali munkabeszüntetés meghirdetését, de ősszel elképzelhető egy egységes ágazati tiltakozás, mert változatlanul nagy az elégedetlenség a szociális szakmában. Az SZTDSZ a héten ezt közleményben is kifejtette: nem elégedettek a július 1-jén hatályba lépett bérkiegészítésekkel, mert a lassan átláthatatlan pótlékok és kiegészítések rendszere egyre nagyobb méltánytalanságokat szül a szakmában. Dolgozóik egyharmada most is kimaradt a béremelésből, és a kiegészítő pótlék alacsony összege az ágazat túlnyomó többsége számára a létminimum alatti megélhetésen érdemben nem változtat. A szakszervezet ezért továbbra is követeli az egészségügyi szakdolgozói bértábla kiterjesztését a szociális ágazat dolgozóira is, vagyis minden munkavállalóra érvényes, garantált és kiszámítható bérrendezést várnak.

Forrás: Népszava