Így alakulnak idén a pénzbeli ellátások

Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és baleseti táppénz Így alakulnak idén a pénzbeli ellátások

2014. január 1-jétől a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a baleseti táppénz összegének megállapítása körében, valamint az ügyintézési határidőre vonatkozóan több módosítás is történt. Cikkünkben most e változásokat ismertetjük, kiegészítve néhány olyan régebbi szabállyal, amelyek segítséget nyújtanak a jelenlegi jogszabályok alkalmazásához – olvasható a munkajog.hu oldalán.

1. Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság
 
   A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 2014. március 15-étől módosított 127. §-a rendelkezése alapján az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette. A szülési szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy legfeljebb 4 hét a szülés várható időpontja elé essen. A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.
 
   Nincs változás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Eb-tv.) szabályozott terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság előírásaiban. Terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A terhességi-gyermekágyi segély legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve jogszabály szerint a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor. Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban nyújtják be, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.
 
2. Előzetes biztosítási idő számítása
 
   Nincs változás abban, hogy az a szülő nő jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre, aki a szülést (apa, illetve más jogosult esetében az igénylést) megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül.
 
   Változás 2014. január 1-jétől, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj – kivéve a hallgatói gyed – folyósításának az idejét, a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, valamint a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.
 
   Mivel a hallgatói gyed biztosítási időtől független ellátás, ebből következően, ha a szülő nő a hallgatói gyed folyósítása alatt nem szerez biztosítási jogviszonyt, akkor egy újabb gyermek születésekor az előző gyermek után járó hallgatói gyed folyósításának ideje nem számítható be az újabb gyermek jogán járó terhességi-gyermekágyi segélyre és a gyedre való jogosultsághoz.
 
  Ha azonban a hallgatói gyedben részesülő az ellátás folyósítása alatt biztosítási jogviszonyt létesít, akkor – a hallgatói gyed folyósításának idejére tekintet nélkül – a fennálló biztosításban töltött idő az általános szabályok szerint számítható be az újabb gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segélyre, illetve a gyedre való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe.
 
   A gyermekgondozási díjra jogosult a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, továbbá a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt. Feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, valamint a gyermeket saját háztartásában neveli.
 
  A gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét, a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot, valamint a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.
 
Példák
 
  1. Az anya 2014. július 30-án fejezte be a négyéves egyetemi tanulmányait. Első gyermeke 2014. augusztus 1-jén született, és e gyermekre tekintettel 2014. augusztus 1-jétől 2015. augusztus 1-jéig hallgatói gyedben részesült. 2015. augusztus 2-ától munkaviszonyban áll. A második gyermeke 2015. október 1-jén születik. A biztosított se terhességi-gyermekágyi segélyre, se gyermekgondozási díjra nem lesz jogosult, mert a szülést megelőző két éven belül nem rendelkezik 365 nap biztosítási idővel. Mivel a hallgatói gyed alatt nem volt biztosított, és a hallgatói gyed folyósításnak ideje nem számítható be az előzetes 365 napba, ezért sajnos a kismama a második gyermek után nem lesz jogosult az ellátásokra.
 
   2. Az anya 2014. június 1-jétől munkaviszonyban áll. 2014. július 30-án fejezte be a négyéves egyetemi tanulmányait. Első gyermeke 2014. augusztus 1-jén született, és e gyermekre tekintettel 2014. augusztus 1-jétől 2015. augusztus 1-jéig hallgatói gyedben részesült. A második gyermeke 2015. október 1-jén születik. A biztosított terhességi-gyermekágyi segélyre és gyermekgondozási díjra jogosult, mert a szülést megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap előzetes biztosítási idővel.
 
Forrás: munkajog.hu