Itt a diákok 12 pontja: kiállnak magukért és a tanárokért

 Gondoltak az egészségügyben dolgozókra és az egyetemi hallgatókra is

Azért szívszorító ez a nyílt levél, mert csupa olyan dolgot kér a kormánytól, aminek egy fejlett országban, egy demokráciában természetesnek kellene lennie – írja a Magyar Narancs.

 

   Az oktatási rendszer átfogó reformját követelő tanárok, diákok és szülők országos tiltakozásához a zuglói Teleki Blanka Gimnázium tantestülete is csatlakozott. Nyílt levelük közzététele után az igazgatóval és egy másik tanárral interjút is készítettünk. És ahogyan a tiltakozási hullám egyik elindítója, a miskolci Herman Ottó Gimnázium diákjai azonnal a tanáraik mellé álltak, úgy a Teleki tanulói is kinyilvánították véleményüket – és erre biztatnak minden diákot az egész országban. Levelük külön szépsége, hogy gondoltak az egészségügyben dolgozókra és az egyetemi hallgatókra is. Ezt hívják szolidaritásnak.

(Az országos tiltakozáshoz itt lehet kapcsolódni.)

A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium diákságának közleménye

   A közelmúlt tanári és civil felszólalásait figyelvén úgy gondoljuk, hogy eljött az idő, hogy a diákság is kinyilvánítsa a véleményét. Ez úton kívánjuk támogatni az oktatási rendszert megreformálni kívánó törekvéseket, tantestületünk 16 pontban megfogalmazott követelését, valamint a Miskolci Herman Ottó Gimnázium által indított mozgalmat.

   Továbbá buzdítani akarjuk a többi iskola diákságát is, hogy ők is fejezzék ki véleményüket, valamint lépjenek fel velünk együtt a jelenlegi oktatáspolitika ellen, és álljanak ki ők is tanáraik mellett.

Diáktársaink!

   Ebben a kritikus időszakban bizalommal fordulunk hozzátok.

   Közös a motivációnk, közös a célunk, és közös az út, amit végig kell járnunk ennek eléréséhez. Hogy ezt véghez tudjuk vinni, mindannyiunknak össze kell fognia, hiszen csak egységben tudunk nyomást gyakorolni erre a fizikailag-lelkileg elnyomó rendszerre. Minden egyes tanuló támogatása egy újabb lépést jelent ezen a hosszú és nehéz úton. A változás csak rajtunk áll. A saját jövőnkért kell fellépnünk, és az utánunk következő generációk sikeres oktatásáért is. Ha most sikerül jelentős reformokat megvalósítanunk, azzal évtizedekre megalapoznánk a sikeres magyar oktatást.

   Cselekedjünk egymásért, pedagógusainkért, szüleinkért, egy most felcseperedő nemzedék sikeréért, a jövő Magyarországáért!

   Mi, a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium tanulói felszólítjuk minden társunkat, hogy csatlakozzanak ehhez a mozgalomhoz egy hatékonyabb és minden téren színvonalasabb, sikeresebb oktatás jegyében.

 

Diákságunk követelései a következőek:

1. Kívánjuk a kerettanterv szakmai bizottság által való átdolgozását, korszerűsítését. Emeljék be az élethez szükséges ismereteket ebbe a rendszerbe! (Gazdasági alapfogalmak, hivatalos ügyek intézésének módjai… stb.)

2. Kívánjuk, hogy a tanórákhoz biztosítva legyen a megfelelő felszerelés, mind minőségben, mind mennyiségben! (Szemléltető eszközöket, krétát és táblát, jól ellenőrzött, NEM kísérleti tankönyveket.)

3. Kívánjuk a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítását.

4. Kívánjuk, hogy szüntessék meg a tankönyvcsomagok árának maximalizálását, állítsák vissza a szabad tankönyvválasztást!

5. Kívánjuk, hogy az egyetemeken több államilag finanszírozott hely legyen, továbbá a kormány több pénzt fektessen az oktatásba.

6. Kívánjuk a heti óraszám csökkentését, hiszen a diákok túlterheltek.

7. Kívánjuk, hogy nagyobb figyelmet fordítson a kormány a tanárképzésre, a tanári szakma szellemi megbecsülésére.

8. Kívánjuk, hogy 12. osztályban ugyanolyan érettségi követelményeknek kelljen megfelelnünk, mint amilyenek azok a közoktatásba lépésünkkor voltak.

9. Kívánjuk tanáraink terheinek csökkentését, kiegyensúlyozottságuk érdekében. Állítsák vissza a programszervezői státuszt minden intézményben!

10. Továbbá szükségesnek érezzük, hogy minden tanításra szolgáló, köztulajdonban lévő intézmény épülete egyéves időkereten túl ne lehessen balesetveszélyes állapotban akár műemlékvédelem alatt áll, akár nem.

11. Kívánjuk az Országos Diákparlament három helyett évenkénti megrendezését, hogy a jogszabályok változása előtt mi is véleményezhessük azokat.

12. Kívánjuk, hogy az iskolák vezetőségének hatásköre bővüljön, hogy az intézmények irányítása hatékonyabbá váljon!

 

   Ezúton szeretnénk felszólítani minden diáktársunkat, hogy álljon ki a tanuláshoz való joga mellett. Végezetül mi is nyíltan kiállunk az egészségügyben dolgozók ügye és az egyetemisták követelései mellett.

Forrás: Magyar Narancs