Kónya Péter interpellációja a Parlamentben

parlament

 

 

        országgyűlési képviselő

 

                                                                                     Interpelláció

Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani – miután interpellációm 3 szaktárcát /BM, HM, NGM/ érint – Orbán Viktor miniszterelnökhöz

 

                 ,,Új katonai és rendvédelmi életpályamodell, avagy állampolgári jogok csorbítása néhány ,,ezüstért” címmel.

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

  1. február 19-én a rendvédelmi szakszervezetek és egyesület vezetői arról tájékoztattak, a szolgálati törvények módosításával, az új életpályamodellel, valamint a szolgálati járandóságosok helyzetével kapcsolatban, hogy az érintett tárcák vezetői – bár leültek a tervezett változtatásokról egyeztetni az érdekképviselőkkel – az inkább tájékoztató és nem egyeztetés volt. A szakszervezetek javaslatait ugyanis egy-két kivétellel nem vették figyelembe. Kiderült az is, hogy a Kormány által a közvélemény felé hangoztatott 30%-os bérfejlesztés is politikai lózung csupán. Idén a rendőrök, tűzoltók, börtönőrök bértömegben kapnak ugyan 30%-os emelést, de ez csak a végrehajtó állománynál jelent 30%-os bérfejlesztést, a parancsnoki állománynál ez már csak 15-20%-os emelésre elég majd, miközben 10 éve még csak az inflációval sem emelték a béreiket. A 2015. július 1-vel hatályos bérfejlesztés, erre az évre egyébként is csak az emelés felét jelenti éves viszonylatban. A beígért további 5-5% bérfejlesztésre pedig a tervezet semmilyen garanciát nem ad. Ráadásul a pótlékok megszüntetése és egy új bértábla bevezetése azt jelenti, hogy mindenkinek személyi bért kell majd megállapítani, bérkiegészítéssel, hogy a jelenlegihez képest senkinek ne csökkenjen a bére. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy akinek eltérítették a bérét, 5-10 évig hiába emelkedik majd a rendészeti alap, az ő bérük mindaddig nem emelkedik majd, amíg a bértáblában meghatározott bérek el nem érik az eltérített béreket.

A Kormány ugyanakkor a bérfejlesztés mézesmadzagába csomagolva tovább csorbítja a rendvédelmi dolgozók, illetve a katonák állampolgári alapjogait. A 2010-14-es kormányzati ciklusban, a korábban európai normákhoz is igazodó szolgálati törvényekben jelentősen csorbították a katonák, tűzoltók, rendőrök alkotmányos alapjogait, így például a kiüresítették a szakszervezeti jogokat, megszüntették a szakszervezeti tagdíjak munkáltató általi levonását, eltörölték a szakszervezeti kifogás intézményét, megtiltották a demonstrációk szervezését és azokon való részvételt, megszüntették a szakszervezeti függetlenített státuszokat. A mostani szolgálati törvénymódosítással tovább akarják csorbítani a fegyveresek jogait. Többek között tiltani kívánják a magán mobiltelefon használatát, korlátozni kívánják a készpénz illetve a bankkártya tartását szolgálati időben és helyeken, tilos lesz az internetes közösségi portálokon akár fotót, akár olyan írást feltenni, amelyből kiderülhet, hogy valaki rendőr, vagy épp tűzoltó, de a tervezet tiltaná azt is, hogy szakszervezetet lehessen létrehozni a nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Korlátozni kívánják továbbá még az Európai Unió országain belüli utazás szabadságát is.

Önök új kiszámítható életpályamodellről és három pilléren alapuló szociális biztonságról beszélnek, amelynek egyik pillére az új bérrendszer, második pillére egy új szolgálati lakásprogram, a harmadik pillére pedig egy új biztosítási rendszer lenne. A lakásprogramról és a biztosítási rendszerről még kész koncepciók sincsenek, bevezetését is jó esetben, legkorábban csak a következő választásokat megelőzően tervezik.

Mitől lesz jó és kiszámítható az a bérrendszer, amely az eltérítés és a személyi béresítés miatt 5-10 éves helyben topogást jelent majd az állomány jelentős részének? Miért nem árulják el, hogy a köztisztviselői illetményalapot kiváltó rendészeti illetményalap mennyi lesz? Ha önök kiszámíthatóságról beszélnek, miért nem garantálják törvényben, hogy a rendészeti illetményalap minden évben minimálisan az előző évi inflációval emelkedni fog? Miért rendeletben és miért nem törvényben szabályozzák, hogy kiket és milyen mértékben illet meg a rendvédelmi illetményalap 50-650 %-áig terjedő rendészeti pótlék?

Önök 2011-ben egyik pillanatról a másikra eltörölték a szolgálati nyugdíjrendszert, a már szolgálati nyugdíjasokat átminősítették szolgálati járandóságossá, megfosztva ezzel számos olyan joguktól, juttatásuktól, amely korábban megillette őket. De ez még mind nem volt elég Önöknek, még itt a Parlament falai között megalázták őket, ,,ingyenélő kádárhuszároknak” nevezve azokat az embereket, akik életük kockáztatásával szolgálták évtizedekig a hazájukat. Még Pintér Sándor belügyminiszter is néma maradt, aki maga is ,,ingyenélő kádárhuszár” volt egykoron és szolgálati nyugdíjat még ma is megkapja a miniszteri fizetése mellé.

Önök az elmúlt időszakban százmilliókat költöttek arra, hogy reklámozzák: Magyarország jobban teljesít, a régió legjobban fejlődő gazdasága a miénk. Ha ez így van, miért van továbbra is szükség a diszkriminatív, kizárólag a katonákat és rendvédelmi szolgálati járandóságosokat sújtó 16%-os külön elvonásra? Miért nem törlik el végre a fegyveresek 16%-os büntető adóját?

A korkedvezményes nyugdíj lehetősége az Európai Unió és a NATO tagországok legtöbbjében megilleti a hazájukat fegyveresen szolgáló állampolgárokat. Önök, úgy szüntették meg a szolgálati nyugdíjrendszert, hogy azt a már szolgálatot teljesítő állományra is vonatkoztatták. Még azokra is, akik már 20-30 éves szolgálati viszonnyal rendelkeztek, rögzített nyugdíjuk volt, csak épp korábban nem vonultak szolgálati nyugdíjba, hanem tovább szolgáltak. Néhány éve Lengyelországban is átalakították a szolgálati nyugdíjrendszert, az új szabályozás azonban csak az újonnan felszerelőkre vonatkozott, megértve azt, hogy a bent lévőek a korábbi feltételekkel vállalták a fegyveres szolgálatot. Ez a normális jogalkotás Európában, azonban Önöknél a visszamenőleges hatályú jogalkotás lett a divat. 2011-ben a szolgálati nyugdíjrendszer megszüntetéséről szóló, szakszervezeti vezetőkkel folytatott tárgyalásokon – amelyeken még nem képviselőként, hanem a szakszervezeti delegáció vezetőjeként vettem részt – Pintér Sándor belügyminiszter maga tett ígéretet arra, hogy aki a szolgálattal összefüggésben olyan egészségkárosodást szenved, hogy nem tudja folytatni a szolgálatot, vagy önhibáján kívül nem tudnak neki beosztást biztosítani, azt nem hagyják majd az utcára kerülni. Azóta számos esetről tudunk, hogy alakulatok szűntek meg, például gerincsérve lett az illetőnek és mégis 25-30 éves szolgálati viszonnyal az utcára kerültek. Önök most valamiféle biztosítási rendszerrel akarják a korábbi szolgálati nyugdíjrendszert kiváltani. Nyilván ez jó üzlet lesz az új Simicskának, aki majd a közel 80 ezer ember biztosítója lesz. De jó lesz-e ez a hivatásos állománynak? Erről ma még semmit nem tudni, mert ez az egész még csak egy felhőkben úszó ígéret. Senki nem hajlandó válaszolni arra: mégis mi lesz azokkal, akik 2011 óta a beígért új biztosítási rendszer bevezetéséig kerülnek lehetetlen helyzetbe, őket magára hagyják, mint azokat a sebesült katonákat, akiket bajtársaik ott hagynak a frontvonalban?!

A Fidesz-kormányzat a szolgálati törvények korábbi módosításaival és a jelenlegi tervezett változtatásokkal a rendszerváltás előtti állapothoz tér vissza. A 70-es 80-as években volt a fegyvereseknek olyan jogi szabályozása, amikor az volt a törvény, amit a parancsnokok mondtak. A jog nem védte a rendőröket, katonákat, tűzoltókat, börtönőröket, pénzügyőröket, nemzetbiztonsági dolgozókat, hanem kiszolgáltatottá tette, feleslegesen túlkorlátozva állampolgári jogaikat. A mostani szabályozás ilyen, a túlkorlátozásaival és a rengeteg -hat, -het végződéssel, ami nem más, mint az adható, meg a járhat, persze ha a parancsnok is úgy gondolja.

Miért gondolják úgy, hogy a jogfosztott, megalázott katonák, rendvédelmi dolgozók egy percig is elhiszik Önöknek, fideszeseknek, azok után, amit Velük tettek, hogy a haza szolgálatáért, és ha szükséges, életük feláldozásáért is végre törvényekben garantált anyagi és erkölcsi megbecsülést kapnak, nem pedig további jogfosztást, kiszolgáltatottságot?

Budapest, 2015. február 24.

Tisztelettel:

 

                                                                                                           Kónya Péter

                                                                                      független országgyűlési képviselő