Kormány 1902/2015. XII.8. Kormányhatározata

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az Adóigazgatási rendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről alább olvashatjátok

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 192. szám 23957

 

A Kormány 1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozata

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről

 

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatékonyabb, átláthatóbb működése, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint az ügyfélbarát adóigazgatási rendszer megteremtése érdekében

 

  1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy

 

  1. a) tegyen javaslatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új szervezeti struktúrájára vonatkozóan a 2016. január 1-jén megvalósuló szervezeti változások figyelembevételével;

 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. március 31.

 

  1. b) vizsgálja meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjai számára az életpálya modell bevezetésének lehetőségét;

 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. március 31.

 

  1. c) készítse el és nyújtsa be a Kormány részére az adózás rendjéről szóló új törvénytervezetet;

 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. április 30.

 

  1. d) határozza meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programban nevesített,

az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” című kiemelt projekt megvalósításához szükséges intézkedéseket;

 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. június 30.

 

  1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy határozzák meg a szükséges intézkedéseket egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakoknál történő elérhetővé tételéhez;

 

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. március 31.

 

  1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy vizsgálják meg a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyával, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományának szolgálati jogviszonyával kapcsolatos átjárhatóság megteremtésének lehetőségeit;

 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. március 31.

 

 

  1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy vizsgálják meg a számlázó programok on-line

adatszolgáltatására vonatkozó rendszer bevezetéséhez szükséges feltételeket.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. június 30.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök