Kormányhatározat született a zárolásokról.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 97. szám   11229

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozata

a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről

A Kormány a 2014. évi hiánycél tartása érdekében az alábbi határozatot hozza: a továbbiakat a csatolt állományban olvashatjátok »