Kötetlen munkarend

Munka törvénykönyve

Kötetlen munkarendben dolgozó munkavállaló végezhet-e munkát munkaszüneti napon? Elrendelhető-e részére munkaszüneti napon munkavégzés? Jár-e részére díjazás ebben az esetben? Ha igen, mekkora? A kérdésre dr. Kártyás Gábor munkajogász válaszolt a munkajog.hu oldalán.

  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerint a kötetlen munkarend lényege, hogy a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát – a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel – a munkavállaló számára írásban átengedi.
 
  A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti. A kötetlen munkarendben a munkaidő beosztására vonatkozó előírásokat, köztük a munkaszüneti napi munkavégzésre vonatkozó korlátokat, nem kell alkalmazni [Mt. 96. §(2–3) bekezdés].
 
  A kötetlen munkarendben dolgozó munkavállaló tehát saját döntése alapján dolgozhat munkaszüneti napon. Más a helyzet, ha a munkaszüneti napi munkavégzést kifejezetten a munkáltató írja elő. Ez ugyanis csak akkor lehetséges, ha a munkavállaló valamely feladatát – sajátos jellegéből eredően – csak ezen a napon teljesítheti. Egyéb esetekben sem munkaszüneti napra, sem más időpontra (időszakra) nem írhat elő munkavégzést a munkáltató.
 
   A kötetlen munkarendben dolgozó munkavállalónak járó díjazást nem érinti, hogy a munkavégzést mikor teljesíti, így azért sem jár külön ellenérték (bérpótlék), ha munkaszüneti napon dolgozik. Esetében nincs szó a munkáltató által adott munkaidő-beosztásról, hiszen a munkavállaló maga dönti el, mikor teljesít.
 
Forrás: munkajog.hu