Kormányzati létszámcsökkentésről

A Kormány 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozata

a kormányzati létszámcsökkentésről

A Kormány a 2012. évi költségvetési hiánycél teljesítése, valamint a hatékonyan működő állam kialakítása céljából a következő határozatot hozza: 1. A Kormány a mellékletben felsorolt költségvetési szerveknél az ott meghatározott mértékű létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el. A költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője a mellékletben foglaltakhoz képest magasabb mértékű létszámcsökkentést is elrendelhet. Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői érintett költségvetési szervek vezetői Határidő: a felmentések kezdőnapja: legkésőbb 2012. január 18. a Külügyminisztérium fejezet esetében a mellékletben meghatározott létszám 50 százaléka tekintetében legkésőbb 2012. január 18., a további 50 százalék tekintetében 2013. január 18. 2. A létszámleépítést az érintett szervek számára az e határozat hatálybalépésekor engedélyezett – a kormánytisztviselők esetében a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) szerinti – létszámkeret figyelembevételével kell végrehajtani. A miniszterek tájékoztassák a közigazgatási és igazságügyi minisztert a saját, illetve – a Korm. határozatban szereplő – a felügyeletük és irányításuk alá tartozó szervek vonatkozásában a végrehajtott létszámcsökkentéssel korrigált, engedélyezett létszámkeretekről, figyelembe véve a létszámkereteket érintő további változásokat is. Felelős: miniszterek Határidő: 2012. február 29. 3. A Kormány felkéri a fejezetet irányító szervek vezetőit, vizsgálják meg, hogy a leépítésekhez kapcsolódó egyszeri kiadások fedezetét a 2011. évi maradvány, illetve a tárgy évi költségvetés terhére tudják-e biztosítani. A vizsgálat eredményéről tájékoztassák a nemzetgazdasági minisztert. Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői érintett költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatosan 4. Amennyiben az egyszeri költség biztosítására fejezeten belül nincs mód, kérelmezni lehet – az államháztartásért felelős miniszter útján – a többletköltségek központi finanszírozását. Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői Határidő: kérelem benyújtására legkésőbb 2012. február 29. 5. A Kormány felkéri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, hogy a 4. pont szerint biztosított többletköltségek igénylésének megalapozottságával, a központi forrásból biztosított forrás elszámolásának szabályszerűségével kapcsolatos ellenőrzést végezze el. Felelős: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke Határidő: 2012. július 31. 6. A Kormány a létszámleépítéshez kapcsolódóan az elbocsátottakat támogató rendszer létrehozása érdekében – külön Intézkedési Terv alapján – Karrier Híd Program indítását rendeli el. Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával Határidő: azonnal 7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatás 14 Nemzeti Innovációs Hivatal 6 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 53 Magyar Államkincstár 243 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 21 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 8 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 5 ÖSSZESEN 350 NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Nemzeti Adó- és Vámhivatal 577