Mekkora a TB-ellátások összege 2017-ben?

 Egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni jövedelméhez

A társadalombiztosítás területén, akár az egészségbiztosításban, akár a nyugellátásoknál, akár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainál az ellátások összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni jövedelméhez – írja az ado.hu.

Ilyen általános mérőszám a minimálbér, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Ezen túlmenően bizonyos ellátások ún. fix összegűek, szintén nem az egyéni keresetektől függenek, hanem mindenki számára azonosan kerülnek meghatározásra.

Minimálbér – garantált bérminimum

2017-ben a minimálbér 127 500 Ft/hó, illetve 29 310 Ft/hét, 5870 Ft/nap,
733 Ft/óra.

A garantált bérminimum összege 161 000 Ft/hó, 37 020 Ft/hét, 7410 Ft/nap,
926 Ft/óra

A garantált bérminimum olyan munkakör esetén biztosítandó teljes munkaidőre vonatkozó díjazás, amely legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség. (Ebben az esetben tehát nem a meglévő iskolai végzettség a meghatározó, ha a munkakör ellátásához ez nem szükséges, nem kell garantált bérminimumot fizetni).

Egészségbiztosítási ellátások 2017.

Csecsemőgondozási díj

A jogosultsági feltételek megléte esetén a szülési szabadság időtartamával megegyező időre járó csecsemőgondozási díj (korábbi nevén terhességi-gyermekágyi segély) összege 2017-ben is az ellátás alapjául szolgáló napi átlagkereset 70 %-a.

Gyermekgondozási díj

A GYED összege 2017-ben is az ellátás alapjául szolgáló napi átlagkereset 70 %-a, legfeljebb azonban a minimálbér kétszeresének 70 %-a azaz 2017-ben 178 500 Ft/hó.

Táppénz

A táppénz összege 2017-ben is folyamatos, legalább 730 napos biztosítási idő esetén a táppénz alap 60 %-a. 50 %-os mértékű a táppénz ennél rövidebb előzetes biztosítási idő esetén, illetve kórházi ellátás esetén beleértve azt az esetet is, ha a szülő tizenkét évesnél fiatalabb gyermek kórházi kezelése alatt a gyermek mellett tartózkodik.

A táppénz napi összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszáz százalékának harmincad részét, azaz 2017-es kezdetű jogosultságnál a 8500 Ft/nap összeget.

A baleseti táppénz mértéke 2017-ben továbbra is 100 %-a az alapjául szolgáló napi átlagkeresetnek, úti üzemi baleset esetén 90 %.

Nyugellátások 2017.

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 2017-ben továbbra is 28 500 Ft/hó.

Az öregségi résznyugdíjnak nincs ún. minimum összege.

Az árvaellátás legkisebb összege 2017-ben 24 250 Ft.

A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára 2017-ben 87 720 Ft/hó.

A rokkantsági járadék összege 2017-ben 35 025 Ft. Az ellátás a fiatalon, huszonöt éves kor alatt bekövetkező jelentős mértékű egészségkárosodással küzdő személyek részére adható.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A rehabilitációs ellátás összegét a megállapítást megelőző naptári évben szerzett, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelem alapján kell meghatározni.

Az ellátás összegét befolyásolja az ellátáshoz meghatározott 96 000 Ft-os évi alapösszeg.

Az ellátás rehabilitálható személyeknél az előző évi átlagjövedelem 35%-a lesz.

A rehabilitációs ellátás minimális összege a 96 000 ft-os alapösszeg 30 %-a, legfeljebb 40 %-a, ha a foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítható.

Tartós rehabilitációt igénylő személynél az ellátás összege az előző évi átlagjövedelem 45%-a.

Tartós foglalkoztatási rehabilitáció szükséges, a rehabilitációs ellátás legalább az alapösszeg 40 %-a, legfeljebb 50 %-a.

A rokkantsági ellátás összege az előző évi átlagjövedelemből kerül kiszámításra. De a rokkantsági ellátás legkisebb összege legalább a 96 000 Ft-os alapösszeg 30 %-a, legfeljebb 150 %-a.

Foglalkoztatók, foglalkoztatottak fizetési kötelezettsége

A munkáltatók 2017-ben is 22 %-os mértékű szociális hozzájárulási adót fizetnek az általuk foglalkoztatottak után.

A rehabilitációs hozzájárulás összege 1 147 500 Ft/év/fő, mely akkor fizetendő, ha a huszonöt főnél több személyt foglalkoztató munkáltató a kötelező foglalkoztatási szintnél (5 %) kevesebb megváltozott munkaképességű személyt foglakoztat.

A szakképzési hozzájárulás mértéke 2017-ben a szakképzési hozzájárulási alap 1,5 %-a.

Egyéni járulékfizetés

A foglalkoztatottak 2017-ben is 10 %-os mértékű nyugdíjjárulékot, 4 %-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, 3 %-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és 1,5 %-os mértékű munkaerőpiaci járulékot kötelesek fizetni, azaz közterhük összesen 18,5 %.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az a belföldi személy, aki nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen nem jogosult, 2017-ben 7110 Ft/hó, 237 Ft/nap összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

Az összeg 2016-ban 7050 Ft/hó volt.

Ugyanezt az összeget köteles fizetni a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás.

Forrás: ado.hu