Minden a személyi-jövedelemadóról

102 éves a legidősebb adózó

A legidősebb adózó 102 éves és őstermelőként tevékenykedik, míg a legmagasabb munkaviszonyból származó jövedelem közel 120 millió forint volt. A személyi-jövedelemadó 2014-es Békés megyei jellemzőivel összefüggésben Krajcsó Tiborné, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-alföldi Igazgatóságának Békés megyei vezetője adott átfogó tájékoztatást – olvasható a hir6.hu oldalán.

 

  2014-ben összesen 162 ezer 942 darab bevallást dolgoztak fel Békés megyében, ez 1,2 százalékkal haladta meg a 2013-ban benyújtott bevallások számát. Országosan elmondható, hogy 1,8 százalékos, míg régiós szinten 1,3 százalékos növekedés volt tapasztalható. A 2013-as évhez képest tovább nőtt az internetes bevalláskitöltő-program segítségével elkészített és az ügyfélkapun, elektronikus úton benyújtott bevallások száma, mely 28 százalékot tett ki. A közel 163 ezer bevallásból mégis a legnagyobb részarányt (több mint 58 százalék) azok képviselték, akik a nyomtatványkitöltő programmal készített bevallást kinyomtatták, majd postai úton küldték be. A hagyományosnak mondható, vagyis kézzel kitöltött bevallások száma 3,3 százalékkal csökkent, ez 13,3 százalékos részarányt jelent. A Békés megyei magánszemélyek 79 százaléka úgynevezett önbevalló volt 2014-ben. Az adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallások száma tovább bővült, így az összes bevallás 7,3 százalékát jelentette ez a módozat. A munkáltatói adóelszámolást a magánszemélyek 13,7 százaléka kérte. Az összevonás alá eső jövedelmek 259,3 milliárd forintot tettek ki, ez mintegy 20 milliárdos növekmény 2013-hoz viszonyítva. Ennek a jövedelemnek a legnagyobb része, közel 92 százaléka munkaviszonyból származik és így 8,4 százalékos bővülés mutatható ki. Az önálló tevékenységből (pl. bérbeadás, magánóra-adás, egyéni vállalkozói kivét, mezőgazdasági őstermelés) származó jövedelem bevallott összege megyei szinten 11 milliárd forint, mely közel 1 milliárd forinttal magasabb a megelőző év adatánál.

Családi-és egyéb adókedvezmények

   A személyi-jövedelemadó esetében lehetőség van családi adókedvezmény igénybevételére. Ezen a címen 2014-ben 38 ezer 126 fő élt ezzel a lehetőséggel, ez a bevallást benyújtók több mint 23 százaléka aki tudták csökkenteni az adóalapjukat. Fontos tudni, egy új jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy a befizetett járulékok terhére is igénybe lehet venni családi adókedvezményt. Az átlagosan igénybe vett családi adókedvezmény összege 2013-ról a 2014-es évre 34 ezer 600 forinttal növekedett. Ez a fajta kedvezmény 2013-ban 914 ezer 200 forint volt fejenként, ami 2014-re 948 ezer 800 forintra emelkedett. 5739 fő tudta csökkenteni az adóját súlyos fogyatékosság miatt, ennek összege 330 millió Ft.

   2014-ben az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba 188 millió forintot utalt át 9500 magánszemély a bevallási adatok alapján. 1058-an rendelkeztek bevallásukban 36 millió forint átutalásáról a 2014-ben megkötött nyugdíj-biztosítási szerződés alapján.

Az átlagos összevont jövedelem elmarad az országos adatoktól

   2014-ben Békés megyében is az a regionálisan megfigyelhető tendencia érvényesült, ami szerint az egy főre jutó havi átlagos összevont jövedelem jelentős mértékben elmarad az országos átlagtól. Az országos átlag 181 ezer 600 forint, míg a Békés megyei átlag ennél 34 ezer 400 forinttal kevesebb, ami 147 ezer 200 forintot tesz ki. Közel 40 százalékra tehető azon adózók aránya, akiknek az összevont jövedelme nem haladja meg az 1 millió 218 ezer forintot évente. Ez az összeg a minimálbér felének felel meg, és ebbe a körbe tartoznak azok a magánszemélyek, akik részmunkaidőben vannak foglalkoztatva vagy idénymunkásként dolgoznak.

   A második legnépesebb sáv (közel 20 százalék) azon adózókból tevődik össze, akiknek a bevallása szerint az összevont jövedelmük a garantált bérminimum éves összege, vagyis az 1 millió 416 ezer Ft és a 2 millió forint közötti sávban található. Meglehetősen kedvezőtlen az a mutató, mely szerint az összevont jövedelmet vallók közel 85 százalékának éves jövedelme nem haladja meg a 3 millió forintot.

   Még egy lényeges jövedelem-elemről kell említést tenni, az úgynevezett külön adózó  jövedelmekről, mely 2014-ben a megyében 14,6 milliárd forint volt, 1 milliárdos növekedést eredményezett 2013-hoz képest. Ennek legnagyobb, mintegy 60 százalékot meghaladó része osztalékból származik.

   Összességében elmondható, hogy 2014-ben 274 milliárd forint összes jövedelmet vallottak be a magánszemélyek, ami 8,2 százalékos növekedést jelent. Ebből a jövedelemtömegből adódóan a magánszemélyeknek összesen 38 milliárd forint adókötelezettsége keletkezett, mely 3,1 milliárd forinttal több a 2013.évinél.

A legmagasabb munkaviszonyból származó jövedelem 119 millió forint volt

  A legmagasabb összevont jövedelmet egy 66 éves férfi vallotta be, ez 139,1 millió forint volt. A legmagasabb munkaviszonyból származó Békés megyei jövedelem 2014-ben egy 60 éves nőhöz kötődik, ez 119 millió forint volt. A legmagasabb, osztalékból származó jövedelmet egy 45 éves férfi érte el, aki 212,5 millió forintot vallott be, ez egyébként a minimálbér közel 175-szöröse. A legidősebb bevallóról, aki 102 éves, tudható, hogy nő és őstermelőként tevékenykedik.

1+1 százalék – A jogosultak nagyjából harmada rendelkezett

   Jó néhány éve már, hogy a személyi-jövedelemadó bevallásban rendelkezni lehet az adó egy plusz egy százalékáról. Békés megyéről szólva elmondható, hogy 2014-ben több mint 56 ezer érvényes rendelkező nyilatkozat érkezett a hatósághoz, ami a jogosultak körének nagyjából a harmadát jelenti. A civil kedvezményezetti kör 0,8 százalékos csökkenést mutatott, összesen 1041-en vannak. Az érvényesen rendelkező magánszemélyek száma közel 10 százalékkal nőtt, míg a felajánlott összeg több mint 16 százalékkal haladta meg a megelőző évit. A 2014-ben felajánlott összeg 174,1 millió forint volt, és a top-lista első 10 helyezettje összesen 30,6 millió forintot kapott. A tízből hat egészségvédő, három állatvédő és egy egyéb szervezet volt.

Forrás: hir6.hu