NAVOSZ Egészségpénztár tájékoztatás

Kedves Tisztségviselők, Tisztelt Tagjaink!

 

Mint már megszokhattátok, a NAVOSZ Egészségpénztárral kapcsolatban minden jelentősebb változásról értesítünk Benneteket.

E szerint tájékoztatlak Benneket, hogy a 2015. május 27-i küldött gyűlés módosította az Alapszabályt.

 

  1. pontja a k) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:

 

az ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló és az adott munkáltatónál a támogató által meghatározott időtartamú munkaviszonnyal rendelkező pénztártagok azon köre, akik az adomány nyújtás időpontját megelő tizenkét naptári hónapra eső a pénztár alapszabályában megjelölt mindenkori egységes tagdíjat megfizette,

 

A fenti kiegészítéssel ez évben a munkáltató (amennyiben adomány fizetésére lehetősége lesz) kérheti azon munkavállaló pénztártagok névsorát, akik a közgyűlés időpontjában már tagok voltak és attól az időponttól a lekérdezés időpontjáig az egységes tagdíj összegét megfizették.

A tagdíj megfizethető havonta, egy összegben, cafetériából. 2016-tól már a tizenkét havi tagdíj megfizetését kell figyelembe venni.

 

  1. pontja a következők szerint:

 

A tartalékok közötti felosztás mértéke a következő:

Fedezeti tartalék                          Működési tartalék                  Likviditási tartalék

9998 %                                        12%                               0%

 

 A változás 2016. január 1-től lép hatályba.

 

Azon pénztártagjaink akiknél csak az éves adomány került jóváírásra az Alapszabály szerinti belépési díj (első két tagdíj befizetésből 500 -500.-Ft) levonása nem történt meg. Így az első két tagdíj befizetésükből, bármikor is legyen az, 500-500 Ft levonását pótoljuk.

A befizetett tagdíjat a tagok egyéni számláján jóváírjuk, jelenleg 1 % (2000.-Ft után 20.-F), 2016. január 1-től 2 % (2000.-Ft után 40.-Ft ) kerül levonásra működési költségként, a többi elkölthető. A befizetett 2000.- forintok után 20 % adókedvezmény vehető igénybe, kivéve a cafatériából utalt összeg.

 

Budapest, 2015. június 01.

Michalkó Péter IT elnökaz ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló és az adott A a támogató által meghatározott

 

Tisztelettel,

Holecz Gábor elnök