Nemzetközi Vámnap – Tájékoztató

Tisztelt Tisztségviselőink, Kedves Tagjaink!

 

Tekintettel arra, hogy sok megkeresés kérdés érkezett a Nemzetközi Vámnappal kapcsolatosan, így az alábbi tájékoztatást készítettem számotokra.

A NAV törvény 17/H. § (4) bekezdése alapján  a pénzügyőrök tekintetében munkaszüneti nap január 26-a, Nemzetközi Vámnap, amely a NAV hivatásos állományú tagjainak ünnepnapja. Ez a nap a pénzügyőrök tekintetében munkaszüneti napnak számít, – a hivatásos állományúak tekintetében, – azonban ekkor is el kell látni azokat a feladatokat, amelyek tekintetében nem lehet késlekedés, illetőleg kiemelt fontossággal bírnak. Mivel ezen a napon csak a hivatásos állományú tagok tekintetében van munkaszüneti nap, így azon szervek esetében ahol kevesebb számú kormány tisztviselő, illetőleg munkavállaló van ott  a szervek vezetői mérlegelési jogkörükben eljárva dönthetnek a szabadság kiadásáról.

A foglalkoztatási Szabályzat ide vonatkozó rendelkezését kivonatolva csatolom:

  1. „A NAV valamennyi szervénél a pénzügyőrök tekintetében január 26-a, a Nemzetközi Vámnap munkaszüneti napnak minősül.
  2. Figyelemmel arra, hogy a szolgálatot a Nemzetközi Vámnapon is el kell látni, a vámnapi szolgálatteljesítéssel kapcsolatban a következő szempontok figyelembevételével kell eljárni:
  1. a bűnügyi igazgatóságoknál a Nemzetközi Vámnapra idézések kiadására, valamint külső ellenőrzések szervezésére nem kerülhet sor, az irodai szolgálatot ügyeleti jelleggel kell ellátni.
  2. a területi szerveknél az igazgatónak gondoskodnia kell a napi vámkezelések, elvégzendő jövedéki feladatok teljesítéséhez szükséges létszám szolgálatba vezényléséről, Nemzetközi Vámnap alkalmából – az időponthoz kötött jövedéki feladatok és a vámhivatal hivatalos helyén kívülre kért vámkezelések kivételével – külső ellenőrzések szervezésére lehetőség szerint ne kerüljön sor.
  3. a határkirendeltségeknél, valamint folyamatos szolgálatot teljesítő bevetési, illetve mélységi ellenőrzést végző járőregységek vonatkozásában a munkaszüneti napokon érvényes munkarend szerint kell a szolgálatot szervezni, teljesíteni.
  1. Az adó- és vámigazgatóságok kötelesek a Nemzetközi Vámnap munkaszüneti jellegéről az ügyfeleket helyi szinten tájékoztatni.
  2. A NAV valamennyi szervénél a kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak számára július 1-je, a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti napnak minősül, és e napon a munkaviszonyban foglalkoztatottak is mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól. E napon rendes munkaidőben kizárólag a rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működő szakterületen foglalkoztatott (INIT: üzemeltetés, KI Biztonsági Főosztály: Távfelügyeleti Biztonsági Központ, KEKI: Kulturális és Üdültetési Főosztály, valamint Vendéglátási Főosztály) osztható be munkavégzésre.
  3. Az egyes szervek, illetve szervezeti egységek vonatkozásában, ahol január 26-án, illetve július 1-jén kevés számú más jogviszonyban álló foglalkoztatottnak lenne munkavégzési kötelezettsége, a munkáltató ezen foglalkoztatottak vonatkozásában – mérlegelési jogkörében – dönthet szabadság kiadásáról. A munkáltatói jogkört gyakorló felelőssége a szerv/szervezeti egység üzemszerű működésének biztosítása az adott napon, a munkaszüneti nappal nem érintett foglalkoztatottak munkavégzésének megfelelő biztosításával.”

Üdvözlettel:

Holecz Gábor elnök