Nő a köztisztviselők kiszolgáltatottsága

Részben meghátrált Áder akarata előtt a kormánytöbbség, és módosította a március elején visszadobott egyik törvényt. De nem változott, hogy nő a köztisztviselők kiszolgáltatottsága – tudta meg a HVG.

  Ezúttal jórészt elfogadja Áder János köztársasági elnök kifogásait a kormánytöbbség: az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága módosító javaslatot nyújtott be a március 3-án elfogadott, de az államfő által megfontolásra visszaküldött „egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról” szóló törvényhez.
 
  Az elnök fő kifogása az volt, hogy a kormány elmulasztotta a kötelező egyeztetést az érdekképviseletekkel. Ezt utólag pótolták, tárgyaltak a Rendvédelmi Ágazati Érdekegyeztető Tanáccsal, a Belügyi Érdekegyeztető Tanáccsal és a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórummal. (Arról nem szól az indoklás, hogy ehhez miért volt szükség elnöki beavatkozásra.) Az elhangzott vélemények alapján finomították például a tisztviselők értékelésére vonatkozó szabályokat. Azzal ugyan nem ért egyet a kormány és a bizottság, hogy tartsák meg a járási önkormányzati tisztviselők eddigi rögzített bérgaranciáját, mert ez szerintük „ellenkezik a kormány azon törekvésével, hogy a közszféra szervezete, működése és bérezési viszonyai vonatkozásában áttekinthető és világos szabályozás kerüljön kialakításra”, de ehelyett „személyre szóló humánpolitikai tervet” ígérnek. Szakszervezeti kérésre törlik a szövegből azt, hogy szakszervezeti vezetők ne kerülhessenek vezetői tisztségbe a Magyar Kormánytisztviselői Karban.
 
  Az államfő azt is írta: „nem értek egyet a munkafeltételeknek a köztisztviselő beleegyezése nélkül módosíthatóságával”. Nem részletezte, hogy mire gondol, de a törvényalkotási bizottság módosító javaslata érintetlenül hagyja például azt, amit a hvg.hu már februárban megírt: eszerint egy településen belül akkor lehet áthelyezni egy kormánytisztviselőt a belegyezése nélkül, ha az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát, tíz éven aluli gyermeket nevelő kormánytisztviselő esetében a két órát nem haladja meg. Az eddigi szabály két, illetve másfél órás távolságot enged meg. A megyei kormányhivatalokban ahhoz sem kell a jövőben a hivatalnok beleegyezése, hogy egy másik hatósághoz rendeljék ki, ha az feladatát más módon nem tudja hatékonyan ellátni. Ez történhet úgy, hogy a dolgozó munkahelye változatlan, csak a másik hivatal ügyeit intézi, de legfeljebb évi 50 napra más helységbe is átirányíthatják, ha ez „elengedhetetlenül szükséges”. Ez egyik megyeszékhelyről a másikra való átjárást jelenthet. Minderről a szavazás március 31-én várható.