Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldalának Üléséről tájékoztató

OKÉT Ülés

2014.05.29.   SZEF Székház

 

Fehér József a Munkavállalói Oldal képviselője köszöntötte a résztvevőket, s közölte, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium élén továbbra is Varga Mihály Miniszter úr áll.

A végleges személyi döntések azonban a június 06-át követően – mikor a Kormány megalakul – akkor várható. Hozzávetőlegesen június 08-án lesznek véglegesek az államtitkári, illetve helyettes-államtitkári posztok.

 

Fehér József előterjesztette a KÖZDEMOSZ által is megtárgyalt, a következő OKÉT Plenáris Ülésére vonatkozó napirendi pontokat.

–         Közszolgálati törvények jövőbeni sorsa, kiemelt figyelemmel a bérrendszerekre.

–         Bérkompenzáció kérdésköre (erre 104 milliárdot költ a Kormány, és információk szerint további 7 milliárd szükségeltetett a fenti összegen felül a kompenzációra).

–         A minimálbér megállapításának módja, az OKÉT feladatkörének ezzel kapcsolatos kiszélesítése. (Tekintettel arra, hogy a pedagógusok bérrendszere a továbbiakban a minimálbérhez kötődően változik.)

–         2015-ben mi várható a közszolgálati bérek finanszírozásával kapcsolatban? (Ez a napirendi pont azért fontos, mert a költségvetés összeállításának folyamata most kezdődik, és a konvergencia program nem tartalmaz erre vonatkozó javaslatot.) Ezzel kapcsolatban a 2015. évre vonatkozó keresetnövelési javaslat beterjesztése.

A MOSZ részéről felvetésre került, hogy az OKÉT-on belül a Plenáris ülésnek legyen rálátása az ágazati bértárgyalásokra.

További javaslat volt, hogy az Uniós programok illetve a Tripartit együttműködésre vonatkozó programokkal kapcsolatban keressük meg a Kormányt, ezzel kapcsolatos megkeresés tervezetét a MOSZ előkészíti. Ezt követően Fehér József megküldi a Kormány részére az OKÉT Munkavállalói Oldal nevében. 

Javaslatot tettem továbbá a MOSZ részéről a szakszervezeti jogokkal kapcsolatos napirendi pont szerepeltetésére, ezt az Oldal elfogadta. Boros Péterné a KSZSZ képviseletében pedig javaslatot tett ezzel kapcsolatban egy Szakértői Bizottság létrehozására. Ezt elfogadta az Oldal azzal, hogy erre a Plenáris Ülést követően kerüljön sor, és a Plenáris Ülésen döntsünk ennek megalakulásáról.

Felmerült továbbá még az Uniós minimálbér kérdése is, amely kérdéskörben Magyarországon közeledni kellene az Uniós átlagbér szintjéhez. Ezt kezdeményezi a Munkavállalói Oldal.

 

Lezárva, Budapest, 2014.05.29.

 

                                                               Tisztelettel:

                                                                                   Holecz Gábor elnök