Összefoglaló a Nemzeti Reform Programról, melyet az NGTT nem tartott tárgyalásra alkalmasnak

HÁTTÉRANYAG
a „Konzultáció a Nemzeti Reform Programról” című napirendi ponthoz

Az európai szemeszter keretében az Európai Unió tagállamainak minden évben (április folyamán) be kell nyújtaniuk az Európai Bizottság részére nemzeti reform programjukat (együtt a konvergencia vagy stabilitási programmal), amelyben beszámolnak az Európa 2020 Stratégiában megfogalmazott nemzeti célkitűzések irányában tett előrehaladásról, az országspecifikus ajánlások végrehajtásáról, valamint egyéb, a Tanács különböző iránymutatásai mentén végrehajtott és tervezett kormányzati intézkedésekről. A nemzeti reform program elvárt felépítésére és tartalmára vonatkozóan a Bizottság nyújt iránymutatást. Ezt követően az Európai Bizottság a programok tartalmát is figyelembe véve tesz javaslatot a tárgyévi országspecifikus ajánlásokra (Country-Specific Recommendation, CSR) számíthatunk, amelyeket az Európai Tanács az európai szemeszter végén hagy jóvá.


A fenti pontban leírtaknak megfelelően idén először a tagállamoknak nemzeti reform programjuk kidolgozása során figyelembe kell venniük a 2015. február végén megjelent, az országjelentésben megfogalmazott észrevételeket.


A 2015. évi Nemzeti Reform Program tervezete részletesen bemutatja a 2014. évi országspecifikus ajánlások végrehajtása érdekében tett kormányzati lépéseket, az Európa 2020 Stratégia fő célkitűzéseihez hozzájáruló legfontosabb kormányzati intézkedéseket, valamint azokat a már végrehajtott (vagy folyamatban lévő) intézkedéseket, amelyek a Kormány és/vagy az EU számára prioritások, de közvetlenül Európa 2020 célkitűzéshez vagy országspecifikus ajánláshoz nem köthetők. Ezen túlmenően a Nemzeti Reform Program külön kitér a 2014-20-as időszakra vonatkozó kohéziós és vidékfejlesztési politikákkal való összhangra, mivel azok céljai és prioritásai az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel szoros összefüggésben állnak.


A fentiek alapján a 2015. évi Nemzeti Reform Program tervezete a következő fejezetekből áll össze:

  • A Nemzeti Reform Program tervezetnek első fejezete a középtávú makrogazdasági kitekintést tartalmazza, amely a Konvergencia Programmal összhangban mutatja be a 2015-2019 közötti időszakra tervezett makrogazdasági pályát.
  • A második fejezetben azon intézkedések bemutatása szerepel, amelyeket Magyarország a 2014. évi országspecifikus ajánlások végrehajtása érdekében hajt végre.
  • A harmadik, az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseihez kapcsolódó fejezetben azok az intézkedések szerepelnek, amelyeket Magyarország az Európa 2020 stratégia keretében rögzített számszerű nemzeti célkitűzések elérése érdekében hajt végre a foglalkoztatás, a kutatás-fejlesztés, a klíma- és energiapolitika, az oktatás és a társadalmi felzárkózás területén.
  • A tervezet negyedik fejezete azokat a már végrehajtott (vagy folyamatban lévő) intézkedéseket mutatja be, amelyek közvetlenül Európa 2020 célkitűzéshez vagy országspecifikus ajánláshoz nem köthetőek, azonban bemutatásuk a Bizottság felé a Kormány számára kiemelt prioritás. Ilyen az egészségügyi reformról szóló alfejezet, amelyet a Bizottság országjelentésében megfogalmazott észrevételekre reagálva hangsúlyozunk ki, valamint az Európai Unió Digitális Agendájához kapcsolódó Szupergyors Internet Projekt.
  • Végül a Nemzeti Reform Program tervezetének utolsó fejezete röviden bemutatja azt is, hogy Magyarország milyen módon teremti meg az összhangot a 2014-2020-as időszak Partnerségi Megállapodása, valamint az Európa 2020 Stratégia és a Nemzeti Reform Program között.