Rendkívüli munkavégzés munkanap-áthelyezéskor

A munkanap-áthelyezéssel érintett héten, amikor ennek következtében a naptár szerinti munkarendtől való eltérés miatt szombatra esik a munkavégzés (azaz hétfőtől péntekig negyvennyolc óra a rendes munkaidő), elrendelhető-e heti negyven órás munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók számára még ezen felül rendkívüli munkavégzés is? – olvasható a munkajog.hu oldalán.

  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 99. § (8) bekezdése alapján az Mt. 102. § (5) bekezdése szerint meghatározott munkarendet, azaz az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munkaidő-beosztásának a munkaszüneti nap miatti megváltoztatását alkalmazó munkáltatónál – munkaidőkeret hiányában – a szombaton történő munkavégzéssel érintett naptári héten az Mt. 99. § (2) bekezdés b) pontja nem irányadó.Az Mt. 99. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a munkavállaló beosztás szerinti heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra lehet. Ettől tehát, azaz a munkaidő-beosztás heti negyvennyolc órás felső mértékétől a megváltozott munkaidő-beosztású héten munkaidő-keret hiányában is el lehet térni.
 
   Munkaidő-keret esetén a munkaszüneti napok miatt megváltozott munkaidő-beosztástól független eltérési lehetőséget a munkaidő-beosztás heti negyvennyolc órás felső mértékétől az Mt. 99. § (7) bekezdése tartalmazza, amely kimondja, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén az Mt. 99. § (2) bekezdés b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát átlagban kell figyelembe venni. Ebből következően tehát lehetőség van további rendes munkaidő elrendelésére is, nem szükséges rendkívüli munkaidőt elrendelni.