Segítség kérés

Segítségkérés Orosz Sándor rendőr kollégánk számára. Rendőr kollégánk súlyos leukémiába szenved, és anyagi segítség nyújtásra szorul.

Kérlek Benneteket, támogassátok őt betegségének leküzdésében.

 

 

 levelbe2levelbe1

TISZAI VÍZIRENDÉSZETI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG

5000 Szolnok, Tiszaparti sétám 6. Levélcím: 5002 Szolnok Pf.:97.
Tel./Fax: 56/375-145 BM 32/14-79


 

J A V A S L A T

anyagi támogatás folyósítására

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő Orosz Sándor r. tzls. egy évvel ezelőtt megbetegedett. A vizsgálatok alapján leukémiát állapítottak meg nála. Állapota miatt szükségessé vált a csontvelő transzplantáció. Az idegen donoros őssejt beültetésre 2014. október 15-én kerül sor a budapesti Szent László Kórházban.

 

Név, rendfokozat:       Orosz Sándor r. törzszászlós

Születési hely, idő:      Kistelek, 1970.08.11.          anyja neve:      Orosz Eszter

Beosztási helye:          Jász-Nagyk0un-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság,

                                     Tiszai Vízirendészeti  Rendőrkapitányság, Vízirendészeti Rendőrőrs Szeged

Beosztása:                   körzeti megbízott                Belügyi alkalmazás kezdete:   1990.03.01.

Adóazonosító jele:      8378420299                         TAJ:                029 569 708

Lakcíme:                     6726 Szeged, Csanádi u. 17. IV/24.

 

Hivatásos szolgálatát 1990.03.01-jén kezdte a Rendőri Ezred állományában járőri beosztásban, később a Szegedi Rendőrkapitányság állományában lett járőr, majd körzeti megbízott. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság állományában 2009.03.05-től tevékenykedik előbb hajóvezetőként, majd 2009.11.16. óta körzeti megbízottként.

 

Az eltelt szolgálati ideje alatt magas szintű szakmai tapasztalatra tett szert, melyet jelenlegi beosztásában jól hasznosít. Folyamatosan képezi magát, szorgalma, fegyelmezettsége kiemelkedő.

Rendőri pályafutása alatt 1991. évben a tiszthelyettesi, majd 1993. évben a zászlósképző iskolát végezte el, 2009-ben kutyavezetői, 2010-ben kiképző kutyavezetői tanfolyamot végzett, a szolgálati célú kisgéphajó vezetői képesítést 2011. évben szerezte.

 

Több alkalommal részesült vezetői dicséretben, jutalomban, illetve soron kívüli előléptetésben. Minősítése kiválóan alkalmas, a fizikai felmérőket rendszeresen kiválóra teljesítette.

Mindig lehet rá számítani, megbízható. Munkáját kiemelkedő szakmai igényességgel végzi.

Munkájában precíz, pontos, önálló és követelménytámasztó. Szakmai munkájában szerzett tapasztalatait az újonnan érkező kollégákkal megosztja. Elméleti és gyakorlati felkészültsége kiemelkedő.

A Rendőrkapitányság kiemelt feladatai közt szereplő Környezet- és természetvédelmi stratégia alapján, a természetvédelemmel kapcsolatos rendőri intézkedései példaértékűek. Az orvhalászat kiszűrésében, felderítésében végzett munkája kimagasló szintű.

Fegyelmezett rendőr, parancsnokaival szemben tisztelettudó, kollegákkal szemben segítőkész, munkatársaival való kapcsolata kiemelkedő.

 

Orosz Sándor r. tzls. Nős, feleségével él. Előző házasságából származó gyermeke után gyermektartásdíj fizetési kötelezettsége van.

A házaspár egy 60 m2-es panellakásban él Szegeden, melyet havi 45.000.-Ft-os hitel terhel. Felesége az Ópusztaszeri Pszichiátriai Otthonban mentálhigiénés ápoló, havi jövedelme 110.000.-Ft. A kolléga havi jövedelme az elkövetkezendő időben betegszabadsága miatt 130.000.-Ft körüli összeg lesz.

A család költségvetését jelentősen megterheli a betegség, mivel speciális étkezésre volt már eddig is szükség, illetve a gyógykezelés miatt több alkalommal kellett Budapestre utazni. A műtét után is szükséges a speciális étkezés betartása, csak friss élelmiszert fogyaszthat és mindent hőkezelni, sterilizálni kell, melyekhez a szükséges eszközöket is be kell szerezni. Gyógyszerköltségei és az orvosi ellenőrzésekre történő utazások is megterhelik a családi kasszát.

Orosz Sándor r. tzls. betegsége idején sem volt betegszabadságon, amikor állapota engedte dolgozott.

Műtéte után csak steril körülmények közé mehet haza. Ehhez szükséges lakásuk teljes felújítása és az általa használt két szoba sterillé tétele. Ez azonban anyagi lehetőségeiket meghaladja. A felújítás várható költsége 800.000.-1.000.000.-Ft közötti összeg. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság állománya a szakértelmet nem igénylő munkák elvégzését vállalja.

Munkáltatójától eddig segélyt nem kért, BM kölcsönnel nem rendelkezik.

Tekintettel a fentiekre javaslom anyagi támogatásban részesítését.

Orosz Sándor r. tzls. számlaszámát, ahová az együtt érző kollégák adományaikat küldhetik:

OTP Szeged, Takaréktár u. 7.

117-73353-01320411

Orosz Ildikó Ibolya

Aki a munkálatokat koordinálja a szegedi rendőrőrs parancsnoka Gézárt Attila r. hdgy.

tel.:06-30/663-9573 BM.:03-32/13-65

Szolnok, 2014. október 8.

 

                                                                                               Busi László r. alezredes

                                                                                                 rendőrségi főtanácsos

                                                                                                   kapitányságvezető