Szakszervezet tájékoztatása életpályával kapcsolatban. Avagy odacsap a szervezet?

Tisztelt Tisztségviselők!

 

Sok kérdéssel fordultatok felénk az életpálya modellel kapcsolatban. Remélem, hogy a Kormány propaganda, ami ebben a körben folyik, nem kelt majd csalódást a NAV dolgozói tekintetében. Eddig ugyanis jelentős változásról beszámolni nem tudok.

Ugyanakkor a Rendőrségen belül, illetve a Belügyminisztériumon belül komoly szakértői munka folyik az életpálya modellel kapcsolatban, míg a NAV esetében erről tudomásunk nincs.

A Szakszervezet a Belügyminisztérium részére megküldte az életpálya modellel kapcsolatos problémaköröket, illetve véleményeztük az életpálya-koncepció tervezetét is, erről már korábban beszámoltunk. Lépéseket tettünk annak érdekében is, hogy minisztériumi szinten kezdjenek már el komolyan foglalkozni a témával és Varga Mihály miniszter úr kezdeményezésünkre az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra kijelölte Pankucsi Zoltán adózásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár urat az ezzel kapcsolatos egyeztetésre.

 

Az ünnepek előtt sor került a személyes tárgyalásra a Szakszervezet Elnöksége és az Államtitkár úr között. Ebben ígéretet tett arra, hogy a Szakszervezet által felvetett problémakörökben kéri a Miniszter úr közbenjárását, így megindulhat majd a szakértői munka a NAV berkein belül is.

 

A múlt héten külön levélben jeleztük szintén a helyettes Államtitkár úr részére, hogy különös figyelmet fordítsanak az életpálya modellben az illetmény különbözettel rendelkezők esetében. Ebben miniszteri döntést kérünk, nehogy kimaradjanak az életpálya modellből. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez közel 2600 – 2700 hivatásos állományú tagot jelent, akik nem, vagy részben részesülhetnek az illetmény emelésből.

 

A tét komoly, hiszen ezt követően a belátható időn belül bizonyosan nem kerül sor újabb illetmény emelésre.

 

Egy komoly eredményről már beszámolhatunk, döntés született arról a szakszervezetek nyomására, hogy az életpálya modellbe beépítésre kerülnek az ügykezelők, ezt a VPDSZ minden fórumon elmondta és kezdeményezte, hogy ők is részesülhessenek az életpálya modellben megfogalmazott juttatásokban. Így ebben a kérdésben a Belügyminisztériumban kedvező döntés született.

 

Azt gondolom, hogy komoly munkára van szükség, hiszen az elmúlt négy év illetménnyel kapcsolatos szakmai ellentmondásai nem lenne jó, ha megismétlődnének, és a Szakszervezet elkötelezett abban, hogy olyan illetményrendszer születhessen, amely az elmúlt évek aránytalanságait, kiszolgáltatottságát megszüntesse, és ne legyenek a jövőben ezzel kapcsolatos jogviták sem.

 

Ennek érdekében a mai napon a Szakszervezet a munkáltató rendlelkezésére bocsátja a birtokában lévő információk egy részét, remélve azzal, hogy megindul az ezzel kapcsolatos tárgyalás.

 

Azt is jeleztük a Minisztérium felé, hogy amennyiben záros időn belül nem érkezik pozitív válasz, úgy a Szakszervezet kész bármilyen mozgósítási akcióra, ezért azt kérem Tőletek, hogy a Tagjainkat fentiekről tájékoztatni szíveskedjetek.

 

 

Tisztelettel,

Holecz Gábor elnök