Szakszervezeti tájékoztatás, a 2018. január 1-jétől életbelépő illetményváltozással kapcsolatban

Tisztelt Tisztségviselők, Kedves Tagjaink!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló CXXII. törvény alapján 2018. január 1-től megtörténik a bérek, illetőleg az illetmények végleges rendezése. E szerint a kinevezés, továbbá a szolgálati viszony módosítása történik, amelyhez a munkavállalók beleegyezése nem szükséges, tekintettel a 18/B. § 2) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

2018 január 1-től megnyílik a lehetőség a fizetési fokozatban történő előmenetelre. Azaz, az életpálya horizontális elemének megvalósulása történik, és azok előre sorolására is sor kerül, akiknek a fizetési fokozatban történő előmenetele  2016. július 1-jét követően nem valósult meg, mert a törvény rendelkezéseinek megfelelően a fizetési fokozatra előírt várakozási idejük, a 2018. január 1-ig tartó időszakkal meghosszabbodott.

Ezen kollégák esetében a szolgálati viszony, illetve a kinevezés módosításáról megkapják az értesítéseket. Ezekben az esetekben az illetmények újbóli megállapítása történik, a NAV Törvény 27. § alapján.

Ezentúl, a 2018. január 1-i illetmények besorolásánál figyelembe veszik:

a munkavállalók 2017. január 1. után megállapított időpótlék változását,

-a munkavállaló 2017. január 1. utáni idegennyelvtudási pótlékra való jogosultságát,

-illetve a pótlólag benyújtott jogviszony igazolások alapján, a szolgálati időben történő előrelépéseket,

-továbbá, ahogy fent is említettük, a 2018. január 1-jén esedékes fizetési fokozatban történt előresorolásokat, illetve az időpótlék változásokat.

 

Figyelem!

Az erről szóló szolgálati viszony, illetve kinevezés módosítások átadása, 2018. január 15-ig vélhetően megtörténik, az abban foglaltakat mindenki tanulmányozza át.

Különös figyelemmel arra, hogy a NAV-ban az illetmény besorolással kapcsolatos okmányoknak a közléstől számított 30 nap áll rendelkezésre a munkavállalónak, a Bíróság előtti megtámadásra, abban az esetben, ha a parancsban, illetve a kinevezés módosításban foglaltakkal nem ért egyet.

Természetesen a szakszervezet továbbra is áll ezekben az esetekben tagjaik rendelkezésére, mind a besorolási parancsok ellenőrzésében, mind pedig a Bíróság előtti képviselet tekintetében is. De a korábbi tapasztalatok alapján túlnyomó többségében a hozzánk beküldött okmányokban szereplő bérbesorolás helyesen történt, csak a munkavállaló részletesebb tájékoztatását hajtottuk végre a besorolásokkal kapcsolatban. Vélhetően most sem lesz ezekkel az illetmény megállapításokkal komolyabb probléma.

Az ügykezelők, illetve a munkavállalók illetménye tekintetében 2016. július 1-től az érdekképviseletekkel egyetértésben, a NAV Vezetője döntést hozott, így ők egyszeri, 30%-os havi bruttó alapbér emelésben részesültek, de a szakszervezet kezdeményezte a további béremelés végrehajtásának elindítását is.

2018 január 1-jével az ügykezelők és a munkavállalók illetménye, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának alapján változik. Ebben a konföderációs partnerünk, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a többi konföderációval egyetemben megállapodott a kormánnyal, a minimálbér, a garantált bérminimum emelése tekintetében, ennek értelmében:

  • január 1-jétől a minimálbér havi összege 8%-os emeléssel 138.000 Ft-ra változik;
  • a garantált bérminimum 2018. január 1-től 12%-os emeléssel 180.500.- Ft-ra változik, így ez érinti egyes munkavállalók, illetve az ügykezelők bérét is.

Az erről szóló szakszervezetek és kormány közti megállapodást a honlapunkra feltesszük. Akit érdekel, a megállapodást tanulmányozhatja.

Kérem a fentiekről – az ügy fontosságára való tekintettel – minden szakszervezeti tagot tájékoztatni szíveskedjetek!

Tisztelettel,

Holecz Gábor elnök