Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérdések tisztázása

A tagsági jogviszony eseteinek értelmezésénél a közelmúltban több félreértés is tapasztalható volt, így az alábbiakban, pár sorban összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos lényegesebb tudnivalókat.

Sokan nincsenek még mindig tisztában a tagfenntartó és pártoló tag fogalmával.
A tagsági jogviszonnyal az Alapszabály III. fejezete foglalkozik, ugyanakkor a fizetendő díjról pedig a II. fejezet 8-10. pontja rendelkezik.

 

Alapvetően a szakszervezeti tagsági jogviszonynál két csoportot kell elkülöníteni:

  1. a teljes jogú tagok (ide tartoznak az aktív tagok, valamint a tagfenntartási díjat fizető tagok)
  1. pártoló tagok.

Az aktív tagság, talán egyértelmű (NAV dolgozók), viszont a tagfenntartási díjat fizetőkön belül is két csoportot különböztethetünk meg:

  1. tagfenntartók (korábban NAV/VP jogviszonyban lévők)
  2. CSED, GYES, GYED miatt, vagy egyéb okból 30 napnál hosszabb ideig tartósan távollévők.

Tehát a 2. csoportban lévők is valójában aktív tagok, csak a távollétük idejére fizetik az Alapszabályban meghatározott tagfenntartási díj összegét. (Akiknél a MÁK tévesen vonja ezen idő alatt is az 1%-os tagdíjat, az érintett írásos kérelmére ezt az összeget természetesen visszatérítjük.)

 

A pártoló tagok pedig leegyszerűsítve azok, akiknek tulajdonképpen semmi közük nincs és nem is volt a NAV-hoz, csupán szeretnének nálunk tagok lenni (leggyakrabban ők a szakszervezeti tag családjába tartozó hozzátartozók).

 

Tehát fentiekből következik, hogy jelenleg, vagy korábban NAV-nál (vagy jogelődjénél) dolgozó kolléga, kolléganő nem léphet be pártoló tagként, csak aktív tagsági jogviszonyt létesíthet!