Tájékoztató a Karrier Híd Programban történő részvétel lehetőségéről

TÁJÉKOZTATÓ

a Karrier Híd Programban történő részvétel lehetőségéről

Az állam gondoskodni kíván a kényszerű intézkedések következtében elbocsátott alkalmazottairól, ezért a Kormány haladéktalanul elindította a Karrier Híd Programot (a továbbiakban: Program). A Program fő célja: az érintettek részére segítség nyújtása a mielőbbi, újbóli elhelyezkedés érdekében. Ez a cél az elbocsátásra került alkalmazottak magánszférában történő foglalkoztatásának támogatásával, és személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával kerül megvalósításra. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és ingyenes.

Ezzel a tájékoztatóval kívánjuk felhívni a figyelmet arra, hogy egyéni döntést követően a programban résztvevő személy milyen módon részesülhet a kiemelt állami gondoskodásban.

A Program eredményes végrehajtása érdekében a Nemzeti Közigazgatási Intézetben kezdte meg működését a Karrier Híd Programiroda (a továbbiakban: Programiroda), amely a Karrier Híd információs portál (www.karrierhid.kormany.hu) működtetésével, az információáramlás elősegítésével, módszertani központként kíván hozzájárulni az érintett szakemberek mielőbbi elhelyezkedéséhez.

A Program szakmai végrehajtó szervezete a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban: NFSZ), amely a Nemzeti Munkaügyi Hivatal irányításával a munkaügyi szervezet keretén belül teremti meg a lehetőséget ahhoz, hogy az elbocsátott alkalmazottak kiemelt, személyre szabott szolgáltatásokban részesüljenek. Az NFSZ elsősorban állásközvetítéssel segíti az érintettek újbóli munkába állását. Emellett lehetőség nyílik például álláskeresési ismeretek elsajátítására, valamint pályakorrekcióra vonatkozó tanácsadás igénybevételére is.

A Programhoz legkésőbb 2012. február 29-éig lehet csatlakozni. A Program 2012. október 31-éig tart.

A leendő munkáltató számára a Program szociális hozzájárulási adókedvezményt biztosít. Az adókedvezmény mértéke, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér – de legfeljebb a minimálbér kétszeresének – 13,5 % – a. Az NFSZ a   alapján adhat ki hatósági bizonyítványt a Programban résztvevők részére, amely alapján a hatósági bizonyítvány érvényességi időtartamán belül – a hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvényes – veheti igénybe a foglalkoztató a Program által biztosított adókedvezményt.(2011.  évi CLVI. törvény az Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról – 462. § és 463. §)

A személyes adatokat a Program teljes időtartamában a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik az érintett szervezetek. Az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat része a Programba kerüléshez szükséges Belépési Nyilatkozatnak.

A Program szolgáltatásait a Belépési Nyilatkozat kitöltését követően lehet igénybe venni. A nyilatkozat letölthető a Karrier Híd információs portálon. (www.karrierhid.kormany.hu) A kitöltött nyilatkozat leadása a lakóhely szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen történhet meg, vagy – internet elérési lehetőség hiányában – a nyomtatvány kitölthető a helyszínen.

A Programról további információkat szerezhet a Karrier Híd portálon, (www.karrierhid.kormany.hu) vagy személyesen a munkaügyi szervezet kirendeltségein. Érdeklődhet telefonon is, a telefonszámok megtalálhatóak az információs portálon.

Amennyiben a Karrier Híd Programmal kapcsolatban bármilyen észrevétel, vagy egyéni probléma merül fel, a karrierhid@nki.gov.hu e-mail címen, vagy a 1395 Budapest, Pf. 444 levelezési címen lehet jelezni.

Nemzeti Közigazgatási Intézet Karrier Híd Programiroda