Tárgyalások a NAV vezetésével

Tisztelt Tisztségviselők!

 

Június 23-án a NAV Központi Hivatalában a Szakszervezet elnöke tárgyalást folytatott Kovácsics Iván elnök-helyettes, pénzügyőr dandártábornok úrral.

A megbeszélésen áttekintették a Szakszervezet és a NAV korábbi együttműködését, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltak gyakorlati végrehajtását. A Szakszervezet részéről felvetődött annak módosítási lehetősége, erről a későbbiek folyamán egyeztetnek.

A Szakszervezet kérdésére a Tábornok úr rövid tájékoztatást adott a NAV jelenlegi helyzetéről, elmondta, hogy jelenleg nagyobb összevonás, átszervezés testületen belül nem várható. Amennyiben a testület a terveket teljesíti, úgy az érdekeltségi rendszerben sem várható nagyobb változás. A munkáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a negyedéves bevételi tervek teljesüljenek.

A felek egyetértettek abban, hogy a jelenlegi bérrendszer módosításra szorul. Ebben mind a Szakszervezet, mind a Munkáltató folyamatosan lépéseket tesz annak érdekében, hogy a bérezés megfelelő színvonalúvá váljon.

A felek egyetértettek abban, hogy a Szakszervezet a Munkáltatót folyamatosan tájékoztatja az időközben felmerülő problémákról, jogvitákról. A Munkáltató részéről a tagok jogos igényének érvényesítése nem kifogásolható.

A felek megállapodtak abban, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben nem sikerül közvetlen módon megállapodni, úgy azokban a kérdésekben közvetlen tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy a problémák lehetőleg a NAV-on belül kerüljenek megoldásra.

Az egyéb megbeszélésekről, illetve a Szakszervezet egyéb lépéseiről tájékoztatja a Munkáltatót.

 

Holecz Gábor elnök