Új szabályok a pénzbeli egészségügyi ellátásra

Munkáltatók, figyelem!

A gyedre, illetve a TAJ-szám igénylésére vonatkozó előírások, valamint a méltányossági kérelmek foglalkoztatókra vonatkozó szabályai is változtak a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet módosításával – ismertette az adozona.hu.

   A 187-es Magyar Közlönyben jelent meg 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet módosítása, amely a következő változásokat tartalmazza:

TAJ-szám igénylése

  A TAJ-szám igénylésére vonatkozó rendelkezések kiegészültek azzal a szabállyal, hogy azt nemcsak belföldi személy, hanem a biztosított személy – aki lehet belföldi és külföldi is – egyaránt igényelheti az ország bármely egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél.

Foglalkoztatói kötelezettség

  Az egészségbiztosító – az EgészségbiztosításiAlap költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból is támogatást nyújthat, ami kiterjed a pénzbeli ellátásokra is a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint. (A méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátásokat a törvény 50. paragrafusa szabályozza.)

   Ha a biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be, akkor a végrehajtási rendelet szabálya alapján

– ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, valamint az OEP által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi az OEP-hez.

– ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtet, a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez. Ez esetben az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi az OEP-hez a beérkezett dokumentumokat, valamint az OEP által rendszeresített nyomtatványt kitöltve.

Diplomás gyed

  Diplomás gyedre való jogosultsági feltételek között szerepel, hogy az igénylőnek legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. A két aktív félév 300 naptári napi hallgatói jogviszonyban volt meghatározva, amely 2015. január 1-jétől összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonyra csökkent.

Több jogviszonyban igényelt gyed 

   A törvény alapján, aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére, a táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj iránti kérelmét a 62. paragrafusban foglaltak szerint, a gyermekgondozási díj iránti kérelmét az egészségbiztosítónak kell elbírálnia és folyósítania. Ezen szabályhoz kapcsolódva szabályozza a végrehajtási rendelet azt, hogy a biztosított gyermekgondozási díj iránti kérelme elbírálásához a foglalkoztató „Foglalkoztatói igazolást” állít ki, melyet a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt a társadalombiztosítási kifizetőhely 5 napon belül továbbít a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.
 
Forrás: adozona.hu