Újabb csapásmérés a rendvédelmi nyugdíjasokra

Újabb csapásmérés a rendvédelmi nyugdíjasokra a családi kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban.

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. Törvény 5 § ( 5 ) bekezdése szerint:

„ ha a személyi jövedelem adó mértékével csökkentett szolgálati járandóságban részesülő személy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére illetve- a jogosultat megillető családi kedvezmény – megosztással történő érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén jogosult lenne de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal, élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthető, az állami adóhatóság igazolása alapján a családi kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthető részére az adó mértékével megállapított összeg a szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesíthető.

Azaz ez a szakasz lehetőséget ad a családi kedvezmény érvényesítésére, azonban a részletszabályok tekintetében eltérő a szabályozás az igénybevétel tekintetében:

Eszerint a 2011. évi CLXVII. törvény végrehajtására kiadott 333/ 2011. ( XII. 29.) korm. Rendelet 9 § rendelkezik az adóévre vonatkozó igazolás kiadása tekintetében. Eszerint az adóigazolást az adóévet követő június 30-a után annak a kérelmére adja ki aki a szolgálati járandóságban részesül.

Ebből az következik, hogy a családi adókedvezmény igényérvényesítésére 2013. június 30-át követően nyílik lehetőség.