Változik a biztosítottak bejelentése

Biztosítottak bejelentésével kapcsolatos változást tartalmaz a 2015. június 4-én megjelent Magyar Közlöny.

  A Magyar Közlönyben megjelent az adózás rendjéről szóló törvény módosítása, memly szerint 2016. január 1-től kiegészül a biztosítottakra vonatkozó bejelentési kötelezettség.
 
  Jövőre, már nem csak a foglalkoztatásra vonatkozó jogviszony adatait, jogviszony kezdetét, heti munkaidőt, FEOR számot, illetve a biztosított személyes adatait kell feltüntetni, hanem a biztosított végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és okirat számát is.
 
  Tapasztalatom szerint a legtöbb munkáltató eddig nem vezette a munkavállalók szakképzettségével kapcsolatos adatokat, így a bizonyítványokkal járó többlet adminisztrációra érdemes előzetesen is felkészülni. Fontos, hogy a munkáltató már a bejelentésnél rendelkezzen az új munkavállaló végzettségét igazoló adatokkal, hiszen e-nélkül nem lehet a bejelentési kötelezettséget teljesíteni.
 
  Nem változott, hogy a biztosítás kezdetét legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelenteni A NAV felé.
 
   Amennyiben a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, a bejelentési kötelezettséget legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell teljesíteni. A jogviszonyban bekövetkező FEOR kód és/vagy heti munkaidő változást továbbra is a változást követő 15 napon belül kell bejelenteni.
 
   A jogviszony megszűnését, szünetelés kezdetét és befejezését 8 napon belül kell bejelentenie a munkáltatónak A bejelentési kötelezettség elmulasztása egy ellenőrzés során komoly bírságot vonhat maga után.