Védhető-e a nyugdíj előtti felmondás?

Mikor kezdeményezheti a munkáltató a munkavállaló nyugdíjazását? Élvez-e védettséget a munkavállaló? Mikor jár végkielégítés? Olvasói kérdéseire dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszol az adozona.hu oldalán.

Olvasónk így ismerteti a helyzetet: kolléganő munkaviszonyát szeretnénk rendes felmondással megszüntetni. Születési ideje: 1952. június. A munkáltatónál a munkaviszony kezdete: 1991. november. Jelenleg nem nyugdíjas. Mit kell figyelembe venni a felmondáskor? Milyen mértékű végkielégítéssel kell számolni? Élvez-e védettséget vagy valamilyen különleges eljárás szükséges-e? Mint munkáltató, kezdeményezhetjük-e a nyugdíjazását? Ha igen, mi a teendő ilyenkor?

Szakértőnk válasza a következő.

Öregségi nyugdíj

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. § (b) bekezdése alapján a munkavállaló 62 évesen + 183 nap elteltével mehet nyugdíjba. Ettől függetlenül azt is meg kell nézni (ez a munkavállaló feladata), hogy a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségével tud-e élni. Ha jól számolom, akkor az öregségi nyugdíjba vonulás lehetősége már fennáll. Ehhez rendelkeznie kell még a Tny.(2b) bekezdése alapján 20 év szolgálati idővel is. Felteszem, hogy ez a feltétel is teljesül.

Munkaviszony felszámolása 

Ezt követően azt kell megnézni, hogy a munkaviszonya miként szüntethető meg. Ezzel összefüggésben különbséget kell tenni a közszféra és a magánszféra között. Egyedül a közszférában létezik az a lehetőség, és ott is csak szűk körben (40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulásnál), hogy a jogviszony megszüntetését a munkavállaló kezdeményezésére a munkáltató tegye meg. Erre ott speciális eljárás is vonatkozik. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései ezt nem teszik lehetővé.

Igaz, ez esetben ennek nincsen jelentősége. Akárhogyan szűnik ugyanis meg a munkaviszony, illetve akármilyen jellegű munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történik a munkavégzés (közszféra), a nyugdíjra jogosult munkavállaló NEM lesz jogosult végkielégítésre.

Maga a felmondás az öregségi nyugdíjra jogosult munkavállaló esetében nem problémás. A jog ugyanis az öregségi nyugdíjra jogosultságot megelőző 5 évben védi a munkavállalót, ezt nevezzük védett kornak. Itt azért kell védeni, hogy a nyugdíjra való jogosultsága ne kerüljön veszélyeztetésre.

Miután azonban a jogosultság feltételeit megszerezte, a jog nem védi tovább. Sőt, az Mt. 66. § (9) bekezdése kimondja azt is, hogy a munkáltató a határozatlan idejű munkaviszony megszüntetését nem is köteles megindokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül. Aki pedig az öregségi nyugdíjra jogosult, az annak minősül. Indoklás kizárólag a határozott idejű munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódik tehát, ott is csak azért, mert idő előtt szüntetnék meg.

Összefoglaló

A fentiek alapján a válasz a kérdésére az, hogy az öregségi nyugdíjra jogosult munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonya indoklás nélkül szüntethető meg. A nyugdíjra való jogosultság okán a munkavállaló végkielégítésre nem jogosult.

A felmondásra az általános szabályok vonatkoznak, a munkáltató a munkaviszonyt írásba foglalt jognyilatkozatával megszünteti.

Forrás: adozona.hu