Véleményeztük az Esélyegyenlőségi Tervet

Tisztelt Tisztségviselők!

Tájékoztatlak benneteket, hogy szakszervezetünk véleményezte az Esélyegyenlőségi Tervet, amelyet a munkáltató részünkre megküldött.

A VPDSZ által is tartalmilag jónak ítélt Tervezethez néhány pontosítást és javaslatot tettünk, amelyek a következőek.

  • Javasoltuk, hogy a védett csoportba tartozók esélyegyenlőségének védelmében kidolgozásra kerülő intézkedések a szakszervezethez véleményezésre kerüljenek megküldésre. 
  • A védett csoportot illetően a „40 évnél idősebb” csoportot javasoltuk megjelölni, illetve kértük annak megvizsgálását, hogy a védett csoportba tartozók közé felvehető-e egy bizonyos jövedelem (pl. átlagkereset) alattisággal rendelkező foglalkoztatotti csoport.
  • A munkáltatói vállalások közé javasoljuk beemelni, hogy a munkáltató az átszervezések esetén minden tőle telhetőt tegyen meg a megszűnő álláshelyekkel, munkakörökkel érintettek azonos feltételekkel történő továbbfoglalkozatására, valamint a határozott idejű jogviszonyoknak határozatlan idejűvé történő módosítására.
  • Javasoltuk továbbá a rugalmas munkaidő minél szélesebb bevezetését, az azzal kapcsolatos munkáltatói kötelezettség határidővel történő megjelölését.

 

Annak érdekében, hogy a védett, támogatandó csoportok esélyegyelőségét a szakszervezet minél szélesebb körben támogatni tudja,  újabb tartalmi egység kiegészítésére tettünk javaslatot. Eszerint, egy Szakértői Testület támogatná a szakszervezet részvételével az esélyegyenlőség teljes körű biztosítását. 

A véleményezésről azért adtunk a tagjaink számára tájékoztatást, mert az Esélyegyenlőségi Terv ismerete a munkavállalók számára nélkülözhetetlen. A végleges Tervet természetesen részetekre megküldjük!

Tisztelettel:Holecz Gábor elnök